Haku on käynnissä. Hae mukaan Uuden edessä -kasvuohjelmaan – tavoitteet kirkastavaan henkilökohtaiseen coachaukseen, jonka avulla oma potentiaali on mahdollista saada kokonaan esiin ja käyttöön. (Kesto 5 kk)

Uuden edessä -kasvuohjelma

Tavoitteet kirkastava henkilökohtainen coachaus, jonka avulla oma potentiaali on mahdollista saada kokonaan esiin ja käyttöön.

 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää tietää, ohjaudummeko itsestä käsin vai määritteleekö joku toinen elämäämme.

Onko elämässäsi asioita, jotka eivät enää palvele sinua?

Aloita matka oman itsen äärelle ja kohti omannäköistäsi elämää.

Uuden edessä –kasvuohjelma on valmennuskokonaisuus ihmisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, toimivat esimiehenä, johtajana tai osana työyhteisöä.

Valmennus tarjoaa uuden ajan menetelmiä itsetuntemuksen, vuorovaikutustaitojen ja tunne-elämän syvempään ymmärtämiseen ja kehittämiseen – sekä siihen, kuinka ylläpitää hyvää motivaatiota niin, ettei pala loppuun

Valmennuksen aikana hyödynnämme useita toiminnallisia menetelmiä, joista keskeisimpänä on NLP.

Kasvuohjelma auttaa löytämään uudenlaisen merkityksen ja selkeyden omaan

 • elämään,
 • ​työhön,
 • ​ihmissuhteisiin,
 • ​tulevaisuuden suunnitteluun & tavoitteiden asettamiseen
 • ​sekä siihen, kuinka alkaa elää omannäköistäsi elämää.
Anu Vihonen
Valmentajana on kokenut NLP Trainer, NLP Personal Coach Anu Vihonen, joka alustaa tapaamisten aiheet, johdattelee coachattavan NLP-harjoitusten pariin ja on tukena osanottajien matkalla koko Uuden edessä -kasvuohjelman ajan.

Anu on tuttu mm. seuraavista yhteyksistä.

Hyötyjä yksilöille
Anu Vihosen henkilökohtaisessa ohjauksessa saat käytännönläheisiä keinoja mm. siihen, kuinka
 • Päästä eroon rajoittavista uskomuksista, lannistavasta sisäisestä puheesta ja asioista, jotka eivät enää palvele sinua
 • Löytää erityiset voimavarasi ja ottaa ne käyttöön aina halutessasi
 • ​Luoda itsellesi olotilan, jossa sinun ja muiden on hyvä olla ja toimia
 • Tavoittaa tyyneyden, läsnäolon ja selkeyden elämässäsi päivittäin
 • Saada keinoja uuden suunnan - omannäköisen elämän - luomiseksi
 • ​Avata ennennäkemättömiä mahdollisuuksia lisäämällä egon & sisimmän välistä tasapainoa ja ottamalla molempien parhaat puolet lempeästi käyttöön
Hyötyjä työyhteisöille
Kasvuohjelmassa opit menetelmiä myös siihen, kuinka voit
 • Kehittyä omassa ammatissasi ja samalla kehittää työyhteisöäsi
 • ​Kirkastaa menestymismahdollisuuksia elämässäsi, työssäsi ja ihmissuhteissasi
 • ​Löytää uusia vaihtoehtoja ja astua seuraavaan vaiheeseen elämässä riippumatta elämäntilanteestasi
 • Lisätä energian ja hyvän olon määrää elämässäsi säilyttäen samalla tasapainon (work-life balance)
Valmennuskokonaisuus modernille ihmiselle
Uuden edessä –kasvuohjelma on tavoitteet kirkastava, intensiivinen, henkilökohtainen coachaus, joka suunnitellaan ja toteutetaan coachattavan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta

Kasvuohjelma sopii erityisesti työhönsä intohimoisesti suhtautuville ja eteenpäin meneville henkilöille, jotka samanaikaisesti haluavat säilyttää elämässään tasapainon. Valmennus vahvistaa voimavaroja, tuo uusia ajattelumalleja ja auttaa pitämään motivaation yllä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Valmentaja Anu Vihonen on henkilökohtaisesti tukenasi koko valmennuksen ajan.
Voimaannuttavat live-tapaamiset kahdesti kuukaudessa.
 • Osallistu live-tapaamiseen kahdesti kuukaudessa sinulle sopivasta paikasta käsin Zoomin välityksellä.
 • ​Oivalla juuri sinulle merkityksellisiä asioita NLP-menetelmien ja mieltä avaavien keskustelujen myötä.
 • ​Löydä uusia näkökulmia ja keinoja Anu Vihosen ohjaamien harjoitusten avulla.
Oma valmennussivu käytössäsi
 • Kertaa aiheita omaan tahtiin.
 • ​Katso videokoosteita, kuuntele ja lataa audio-sarjoja, lataa harjoituksia omaan käyttöösi.
 • ​Vastaanota tukea, ohjausta ja näkökulmia mieltä askarruttaviin kysymyksiin henkilökohtaisen viestiyhteyden avulla.
Syvenny sinulle merkityksellisiin aiheisiin ja menetelmiin verkkokatalogin avulla.
 • Jatka uuden oivaltamista omaan tahtiisi kattavien verkkomateriaalien avulla.
 • ​Saat sisäänpääsyn huikeaan verkkokatalogiin täynnä NLP-oppitunteja, verkkovalmennuksia, audioharjoituksia ja paljon muuta. Pääset niihin käsiksi missä ja milloin tahansa omalta valmennussivultasi käsin.
Saat kirjallisen koosteen coachauksesta jokaisen kuukauden päätteeksi kirjoitettuna puolestasi.
NLP:ssä ajatellaan, ettei ole oikeita tai vääriä vastauksia - on vain mielenkiintoisia tuloksia ja näkökulmia. Siispä kirjaamme oleellisimmat muistiinpanot ja näkökulmat puolestasi yksiin kansiin ja postitamme sen sinulle jokaisen kuukauden päätteeksi. Näin voit palata sinulle tärkeiden aiheiden pariin sinulle sopivaan tahtiin.
Viiden kuukauden matka omaan itseen
Uuden edessä -kasvuohjelma kestää yhteensä viisi kuukautta, jotta omia oivalluksia ja kasvua pääsee syntymään. Kasvuohjelmaan sisältyy 10 coachaus-kertaa (á 1,5 tuntia) kahden kesken valmentajan kanssa Zoom-ohjelman välityksellä, kasvua tukevat lisämateriaalit sekä mahdollisuus lisätapaamiseen (á 1,5 tuntia) kasvokkain valmentaja Anu Vihosen kanssa Helsingissä.
Ajankohdat
Livenä tapahtuvat coachaukset pidetään joka toinen viikko valmentajan ja coachattavan yhteisesti sopimana ajankohtana.
Jatkuvasti käynnissä...
Ilmoittautuminen on auki niin kauan kuin ryhmässä on tilaa.
NLP-ryhmäcoachaus on jatkuvasti käynnissä. Liittyessäsi mukaan ensimmäisen live-coahcauksesi ajankohta määrittyy sen mukaan, milloin seuraavan tapaamisen on määrä tapahtua. Osallistujana saat ajankohdista aina tiedon hyvissä ajoin ennen seuraavaa tapaamista.

Saat kuitenkin heti ilmoittautuessasi pääsyn omalle valmennussivullesi ja kattaviin lisämateriaaleihin, jotka ovat käytössäsi aina koko coachaus-jaksosi ajan.
Käsittelemme mm. seuraavia teemoja, joiden myötä uusia oivalluksia pääsee syntymään.

*Ohessa oleva sisältö on suuntaa antava ja on mahdollinen muutoksille niin aiheiden kuin järjestyksen osalta. Lopullinen sisältöpainotus täsmentyy valmennettavan tarpeiden perusteella.


1

Nykytilanne ja uusien mahdollisuuksien avaaminen

Nykytilanteen kartoituksessa katsot elämääsi ikäänkuin ulkopuolisen silmin. Siirryt mahdollisesta ongelmakeskeisestä ajattelusta kohti uusia oivalluksia ja uudenlaista elämää. Luot vision, jota lähdet mission avulla saavuttamaan ja toteuttamaan.

2

Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti eteneminen

Asetat itsellesi tavoitteen, joka on positiivinen, omasta toiminnastasi kiinni, täsmennetty, kaikilla aistikanavilla jo etukäteen koettu ja ekologinen niin itsellesi kuin muille. Käymme läpi, minkälainen rooli ja kunnianhimo vievät sinua eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Luomme askeleet, joilla tavoitteen saavuttaminen on sinulle mahdollista.

3

Mahdollisten ajatusesteiden ja rajoittavien uskomusten poistaminen

Tutkimme onko sinulla mahdollisia rajoittavia uskomuksia, jotka tähän asti ovat olleet tavoitteittesi toteutumisen esteinä. Jos ajattelusi on rajoittanut sinua elämästä täyttä elämää, uskomusten muuttamisella voit muuttaa suuntaa.

4

Voimavarojen vahvistaminen

Haemme menneisyydestä tarvitsemiasi voimavaroja, jotka tuomme ja ankkuroimme tähän päivään. Vahvistamme myös kiitollisuutta, joka avartaa ajattelua. Uusien voimavarojen myötä mahdottomasta tuleekin äkkiä mahdollista.

5

Eri näkökulmien havaitseminen

Yksi vaihtoehto on jumi, kaksi vaihtoehtoa on joko-tai -tilanne. Todellisten vaihtoehtojen määrä alkaa luvusta kolme. Kun näkökulmia tulee lisää, elämä rikastuu ja ajattelu aukenee.

6

Älykäs intuitio osana päätöksentekoa

Älykäs intuitio toimii, kun meillä on ensin riittävästi kokemusta ja tietoa. Virittäydymme älykkääseen intuitiiviseen ajatteluun, joka on ensiarvoisen tärkeää luodessamme uutta niin työssä kuin vapaa-ajalla.

7

Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen

Käymme läpi ihmisten erilaisia tapoja vastaanottaa tietoa. Kun ymmärrämme ja hyväksymme muiden ihmisten erilaisia maailmankuvia, voimme muuttaa viestintäämme tapauskohtaisesti ja näin saada helpommin sanomamme perille. 

8

Sisäisten rajojen vahvistaminen

Vahvistamme sisäisiä rajoja, jolloin muiden sanat tai teot eivät enää satuta meitä emmekä me omilla puheillamme satuta muita. Elämästä tulee entistä levollisempaa ja voimme säilyttää tasapainon ihmissuhteissamme.

9

Mielen tyynnyttäminen ja seesteisyyden lisääminen

Vahvistamme yhteyttä sisimpään, jolloin mieli säilyy tyynenä ja seesteisenä. Menetelminä mm. rentoutustuokiot, itsemyötätunto, meditaatio ja EFT.

10

Kasvun jatkuminen

Luot itsellesi henkilökohtaisen kasvusuunnitelman, joka mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen ja tasapainon jatkumisen elämän eri osa-alueiden välillä. Jatkuva kasvu on sitä, ettemme koskaan ole valmiita, vaan koko ajan uuden edessä.

Investointi

Kun aloitat NLP-ryhmäcoachauksen tänään, saat

 • Pääsyn NLP-ryhmäcoachaukseen kahdesti kuukaudessa
 • ​Oman valmennussivun netissä
 • ​Henkilökohtaisen viestiyhteyden omalta valmennussivulta käsin
 • ​Kattavan kirjallisen materiaalin toimitettuna postilaatikkoosi kerran kuussa
 • ​Koko Newayn NLP-verkkokatalogin käyttöösi

Ensimmäiset 14 vrk ilmainen.
(Peruuta milloin tahansa.)

Kokeilujakson jälkeen 198 € / kk

Laskutetaan kerran kuussa neljän kuukauden ajan kokeilujakson päätyttyä.

(n. 6,60 € / päivä)

Uuden edessä -kasvuohjelma on sinua varten, kun haluat
 • Löytää uudenlaisen selkeyden ja merkityksen omassa elämässä, työssä, ihmissuhteissa ja tulevaisuuden visiossasi
 • Saada henkilökohtaista ohjausta ja tukea viiden kuukauden ajan
 • Oppia löytämään vastauksia omasta itsestä käsin
 • Nostaa oman uran, energian ja motivaation uudelle tasolle säilyttäen samalla tasapainon elämässäsi
Uuden edessä -kasvuohjelma ei ole sinua varten, jos
 • Haluat vielä pohtia, mikä valmennus sopisi sinulle parhaiten tällä hetkellä. Tällöin suosittelemme ensin lukemaan esimerkiksi Uuden edessä - NLP-opas sisäiseen kasvuun -kirjan tai tutustumaan muihin oppimismateriaaleihin Neway.fi-sivustolla.
 • Et ole vielä valmis sijoittamaan (n. 6,60 € päivässä) omaan sisäiseen kasvuun. Teemme paljon töitä toteuttaaksemme laadukkaan ja parhaan mahdollisen kokemuksen ryhmän jäsenille. Haluamme siis varmistaa, että mukanaolijana olet niin ikään sitoutunut itsesi kehittämiseen.
 • Haluat valmiita vastauksia ilman asioihin paneutumista ja harjoittelua. Kaikki vastaukset löytyvät omasta itsestä käsin. Sitä ennen on kuitenkin oltava avoin uusille ajatuksille ja ideoille, kokeiltava uusia tapoja toimia ja hyväksyttävä muiden maailmankuvat sellaisina kuin ne ovat.
Hae mukaan Uuden edessä -kasvuohjelmaan

Valmentaja Anu Vihonen on henkilökohtaisesti tukenasi koko valmennuksen ajan. Uuden edessä -kasvuohjelmaan on siis hyvin rajoitetusti tilaa. Täytä oheinen lomake saadaksesi lisätietoa kasvuohjelmasta. Otamme yhteyttä hakijoihin hakemusten perusteella.

Mikäli hakulomake ei näy alla, päivitä tämä sivu uudestaan ja odota, että sivu latautuu kokonaan.

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Neway | Copyright © 2021+ | Kaikki oikeuden pidätetään.