NLP-koulu antaa yksinkertaisen strategian siihen, kuinka voit heti alkaa rikastuttamaan omaa ja muiden elämää NLP-taitoja käyttämällä.
Haluatko nostaa päivittäisen mielentilan, merkityksen tunteen ja innostuksen uudelle tasolle?
Haluatko nostaa päivittäisen mielentilan, merkityksen tunteen ja innostuksen uudelle tasolle?
Hyviä uutisia!
Useat ihmiset käyttävät NLP-koulussa olevia menetelmiä päivittäin juuri näiden asioiden saamiseksi.
NLP Trainer & Coach Anu Vihonen on tuttu mm. seuraavista yhteyksistä.
Sisältää 60 päivän täyden tyytyväisyystakuun.
Kiitos! Ihana rauhallinen tahti ja selkeät ohjeet..."
- Marja
Kohtaa uusi maailma NLP:n silmin...
Kohtaa uusi maailma NLP:n silmin...
NLP on kuin käsikirja oman huippuosaamisen vapauttamiseksi.
NLP on kuin käsikirja oman huippuosaamisen vapauttamiseksi.
Luin taannoin tarinan valmentaja, kirjailija Tony Robbinsista, joka oli aikanaan ilmoittautunut pitkäkestoiseen NLP-koulutukseen. Käytyään koulutusta muutaman päivän hän innostui siitä valtavasti ja halusi välittömästi lähteä kertomaan aiheesta eteenpäin. Kun Tony mainitsi aikeestaan NLP-kouluttajalleen, hän sai tylyn vastauksen “Et voi tehdä sitä, sillä sinulla ei ole NLP-koulutuksesta sertifikaattia.”

Tony oli vastauksesta hämmentynyt ja päätti kuitenkin viipymättä testata kuinka NLP toimisi. Hän lähti illalla hotellihuoneestaan, meni lähimpään ravintolaan ja alkoi auttaa ihmisiä esimerkiksi luopumaan tupakanpoltosta, ankkuroimaan tarvitsemiaan voimavaroja ja vahvistamaan sisäisiä rajoja. Tämän tempauksen seurauksena Tony erotettiin koulutuksesta. Tänä päivänä Tony Robbins on NLP-keinoin vaikuttanut jo yli 10 miljoonan ihmisen elämään siitä huolimatta, ettei hänellä edelleenkään ole virallista NLP-todistusta. 

NLP-kouluttajana ajattelen, että heti ensimmäisen kurssiviikonlopun jälkeen voi ja pitääkin alkaa harjoitella oppimiaan NLP-asioita viemällä niitä käytäntöön. Tämä on NLP:ssä niin parasta, sillä kaikki taidot ja voimavarat ovat jo meissä. 

On vain muistettava, että NLP:stä on hyötyä ainoastaan silloin, kun toinen osapuoli on aidosti siitä kiinnostunut ja valmis heittäytymään mielen ohjaamiseen. On myös pidettävä mielessä ekologia eli se, että harjoituksen tekijä tekee muutoksen ainoastaan silloin, kun hänen sisimpänsä (identiteetti, intuitio) hyväksyy sen.
NLP-koulutuksilla on suuri merkitys NLP:ssä kehittymiseen. Koulutusten myötä pääsemme entistä syvemmälle omaan itseen ja sitä kautta voimme positiivisesti vaikuttaa yhä enemmän myös muihin.
Oivalla ja vie käytäntöön asioita kuten, kuinka
 •  tuntea itsensä elinvoimaiseksi, itsevarmaksi ja luottavaiseksi
 •  luoda ja ylläpitää rikkaita ihmissuhteita
 •  tavoittaa sisäinen merkitys omassa elämässä
 •  löytää uusia puolia itsestä, muista ja ympärillä tapahtuvista asioista
 •  tuntea syvää rauhallisuutta ja mielenrauhaa
Oivalla ja vie käytäntöön asioita, kuten kuinka
 •  tuntea itsensä elinvoimaiseksi, itsevarmaksi ja luottavaiseksi
 •  luoda ja ylläpitää rikkaita ihmissuhteita
 •  tavoittaa sisäinen merkitys omassa elämässä
 •  löytää uusia puolia itsestä, muista ja ympärillä tapahtuvista asioista
 •  tuntea syvää rauhallisuutta ja mielenrauhaa
NLP-koulun myötä oivallat mm.,
 •  millainen malli eri ihmisiä ohjaa ja mikä saa henkilön toimimaan tietyllä tavalla
 •  kuinka muuttaa omaa olotilaa
 •  kuinka paikantaa ja poistaa lannistavia uskomuksia
 •  kuinka asettaa innostavia ja merkityksellisiä tavoitteita
 •  kuinka tarkastella uusia visioita Walt Disney -mallin avulla
 •  kuinka puhuttu kieli on yhteydessä aistikanavien kanssa
 •  kuinka havaita miten eri ihmiset motivoituvat
NLP-koulu -verkkovalmennus
NLP-koulu 
-verkkovalmennus
NLP-koulu -verkkovalmennus antaa keinoja siihen, kuinka voit heti alkaa rikastuttamaan omaa ja muiden elämää NLP-taitoja käyttämällä. Verkkovalmennus koostuu NLP:n ydinaiheista, joihin syvennymme päivä päivältä enemmän. NLP:tä ei kuitenkaan opita pänttäämällä ja näin on myös NLP-koulun kohdalla. Vain omaan tahtiin tehtävät oivallukset vievät eteenpäin. Tämän vuoksi saat koko verkkovalmennuksen sisällön käyttöösi myös sen päätyttyä.
Viisi oivalluttavaa viikkoa
Viisi oppituntia viikossa, viiden viikon ajan. Viiden viikon jälkeen sinulla on pääsy kaikkiin verkkovalmennuksen osioihin uudestaan koska tahansa.
Viikko 1: Mitä on NLP?
Tutustumme NLP:n keskeisimpiin aiheisiin ja merkittävimpiin menetelmiin yksinkertaisten esimerkkien ja harjoitteiden avulla. Saat heti sisäänpääsyn kaikkiin ensimmäisen viikon oppitunteihin!
Viikko 2: Oma mieli
Syvennymme oman mielen toimintaan, mielentilan hallitsemiseen ja ajattelun ihmeelliseen maailmaan. Saat keinoja mm. siihen, kuinka ajatuksilla ja sisäisellä puheella voidaan muuttaa omaa olotilaa, kuinka käyttää mielikuvia oman mielentilan hallitsemiseen ja kuinka tulla entistä tietoisemmaksi omasta itsestä.
Viikko 3: Vuorovaikutus
Vuorovaikutus, motivointi, metaforat, johtaminen... Viikolla kolme käymme läpi keskeisiä vuorovaikutuskeinoja. Voit ottaa näitä taitoja heti käyttöösi omassa työssä, ystävien kesken sekä perheen ja kumppanin kanssa.
Viikko 4: Visio, identiteetti ja uuden luominen
Tarkastelemme sitä, kuka tai mikä olemme, kuinka suhtautumista omaan itseen voidaan muuttaa, kuinka saada mitä haluaa ja miten luoda uusia mahdollisuuksia.
Viikko 5: Matka rauhalliseen itseen
Tunteet ja mielentila, NLP ja mindfulness... Käsittelemme mm. sitä, kuinka tyynnyttää mieli ja keho sekä miten tavoittaa voimavaroja oman rauhallisuuden kautta.
Helppokäyttöinen verkkovalmennus
Helppokäyttöinen verkkovalmennus
Kun aloitat NLP-koulun, saat pääsyn omalle valmennussivullesi. Sieltä löydät uudet oppitunnit sitä mukaa kun ne ilmestyvät, valmennusvideot ja NLP-harjoitukset.
Kun olet kirjautunut sisään, saat pääsyn uuteen oppituntiin 4-6 kertaa viikossa seuraavan viiden viikon ajan. Viiden viikon jälkeen sinulla on pääsy kaikkiin osioihin uudestaan koska tahansa. Tällöin voit kerrata aiheita omaan rauhalliseen tahtiin sekä hakea NLP-apuvälineitä erilaisiin tilanteisiin.

Yksi oppitunti käsittelee jotakin tiettyä NLP-menetelmää tai tekniikkaa. Jokaisen oppitunnin lopussa on aiheeseen liittyvä harjoitus tai harjoituksia. 

Mitä pidemmälle verkkovalmennus etenee, sitä syvällisemmäksi käsiteltävät aiheet ja menetelmät menevät. 

Vaikka verkkovalmennus etenee vaiheittain, voi sitä hyvin käyttää myöhemmin myös ns. NLP-työkalupakkina ja hakea sieltä tarpeellisia apuvälineitä juuri sinulle sopivalla hetkellä.
Aloittaessasi NLP-koulu -verkkovalmennuksen tänään, saat
Aloittaessasi NLP-koulu 
-verkkovalmennuksen tänään, saat
seuraavat lahjat ilmaiseksi !
Jotta saisit mahdollisimman hyvän lähtölaukauksen omalle NLP-matkallesi, sisältyvät nyt myös seuraavat bonukset NLP-kouluun.
Jotta saisit mahdollisimman hyvän lähtölaukauksen omalle NLP-matkallesi, sisältyvät nyt myös seuraavat bonukset NLP-kouluun.
(Saatavilla rajoitetun ajan.)
Lahja #1
Pitävät rajat & Terve itsekkyys 
-virtuaalicoachaus
Pitävät rajat & Terve itsekkyys 
-virtuaalicoachaus
  Lisätään automaattisesti tilaukseesi
Kun teet näin, eivät muiden negatiiviset sanomiset tai tunteet enää vaikuta sinuun samalla tavalla.

"Se miten suhtaudun itseeni, antaa muille luvan suhtautua minuun samalla tavalla..."
Oivalla mm.
 •  Kuinka tulla tietoiseksi omista rajoista ja oppia kuuntelemaan sisäistä puhettasi, jotta muiden käytös ei enää vaikuttaisi olotilaasi samalla tavalla
 •  Kuinka olla läsnä ja vapauttaa tunnetasolla tilaa
 •  Kuinka tehdä itsevarmoja päätöksiä ilman, että niistä aiheutuisi stressiä tai turhia huolia
Sisältää yht. 9 osiota, joihin saat sisäänpääsyn heti!

*Ei sisällä live-coachausta; coachaus-videot ovat valmiiksi kuvattuja, jotta voisit hyödyntää niitä oman aikataulusi mukaan.
Lahja #2
Vuorovaikutuksesta Kohtaamiseen 
-videovalmennus
Vuorovaikutuksesta Kohtaamiseen 
-videovalmennus
  Lisätään automaattisesti tilaukseesi
Helpoin tapa saada ihmiset kiinnostumaan itsestäsi ja osoittamaan aitoa arvostusta ja luottamusta sinua kohtaan (ennennäkemättömällä tavalla).

Vie uudet kohtaamistaidot heti käytäntöön.
Videovalmennuksen myötä oivallat mm.
 • Kuinka tuntea itsensä tervetulleeksi missä ja milloin tahansa
 •  Kuinka saada aikaan syvä yhteys niin oman itsen kuin toisen henkilön kanssa heti ensi tapaamisella, ilman jännittämistä tai hermostuneisuutta
 •  Kuinka tehdä itsestä kiinnostava ja saada myös muut tuntemaan samoin
Sisältää yht. 14 valmennusosiota, 
joihin saat sisäänpääsyn heti!
Lahja #3
NLP-koulu -pikaoppaat
NLP-koulu 
-pikaoppaat
  Lisätään automaattisesti tilaukseesi
Haluamme tehdä NLP:n opiskelusta mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Nämä oppaat ovat suunniteltu tiettyjen NLP-menetelmien löytämiseen helposti omalta valmennussivultasi, kun olet jo kertaalleen käynyt NLP-koulun läpi. 

Jos haluat löytää, tarkastella ja harjoitella NLP-menetelmiä esimerkiksi tavoitteiden saavuttamiseksi, löydät kaikki siihen liittyvät aiheet oppaasta "5 keinoa käyttää NLP-koulua tavoitteiden saavuttamiseksi".
NLP-koulu pikaoppaat
 •  9 keinoa käyttää NLP-koulua rauhoittumiseen
 •  5 keinoa käyttää NLP-koulua tavoitteiden saavuttamiseksi
 •  5 + 1 keinoa käyttää NLP-koulua ystävyyssuhteiden sytyttämiseksi
Pikaoppaat ovat digitaalisessa muodossa ja ne löytyvät omalta verkkovalmennussivultasi. Niiden avulla voit tehokkaasti navigoida tiesi haluamiesi NLP-menetelmien pariin.
Lahja #4
Kuunneltava NLP-audiosarja
Kuunneltava NLP-audiosarja
  Lisätään automaattisesti tilaukseesi
Kuuntele verkossa tai lataa omalle laitteellesi ja syvennä NLP-taitojasi missä ja milloin vain!

27 oivallusta NLP:stä, jotka voit ottaa käyttöösi heti – Keskusteluja Anun kanssa
Jaksot:
 •  Kuinka valmistautua työpäivään NLP:n avulla
 •  Motivoituminen ja motivointityylit 
 •  Itsekritiikki & Terve itsekkyys
 •  Menneisyydestä tähän hetkeen
 •  NLP & Tulevaisuus
 •  Uuden sukupolven NLP
 •  Päivä NLP-kouluttajana - Oivalluksia NLP-kouluttajan päivästä
Audiojaksot ovat digitaalisessa muodossa ja ne löytyvät omalta verkkovalmennussivultasi. Niiden avulla voit helposti kerrata keskeisimpiä NLP-aiheita ja oivaltaa uusia puolia omasta sekä muiden ajattelusta!
Yhteenveto & Hinta
Kun aloitat NLP-koulun tänään, sisältyy siihen
 • NLP-koulu -verkkovalmennus – 5-viikon verkkovalmennus, jonka päätyttyä saat pitää kaiken sisällön itselläsi (arvo 469 €)
 •  Vuorovaikutuksesta kohtaamiseen -videovalmennus – 14-osainen videovalmennusosuus (arvo 79 €)
 •  Pitävät rajat & Terve itsekkyys -virtuaalicoachaus – 9-osainen digitaalinen valmennusosuus (arvo 39,95 €)
 •  NLP-koulu -pikaoppaat – Yksinkertaiset oppaat, jotka auttavat sinua löytämään juuri sinulle tarpeelliset NLP-menetelmät nopeasti (arvo 17 €)
 •  Kuunneltava NLP-audiosarja – Kuuntele verkossa tai lataa omalle laitteellesi ja syvennä NLP-taitojasi missä ja milloin vain (arvo 27 €)
 •  Pääsy kannustavaan, innostavaan ja tukea antavaan Neway-yhteisöön (mittaamaton)
Yhteisarvo yli: 631,95 €
Aloita NLP-koulu nyt
147 €
(sis. alv 24 %)
Sisältyykö tilaukseeni tyytyväisyystakuu?
Sisältyykö tilaukseeni tyytyväisyystakuu?
Kyllä – tilauksesi sisältää 60 päivän täyden tyytyväisyystakuun!

Mikäli tunnet, ettei verkkovalmennus jostain syystä olekaan sinua varten, voit peruuttaa tilauksesi 60 päivän sisällä ostostasi ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info(at)neway.fi ja saat rahasi takaisin. Lue lisää kysymyksiä & vastauksia -osiosta alta.
Usein kysyttyä
Miten NLP-koulu -verkkovalmennus toimii?
Kun olet ilmoittautunut NLP-koulu -verkkovalmennukseen, saat kirjautumisohjeet omalle verkkovalmennussivullesi. Kirjautumisohjeet lähetetään myös sähköpostiisi ja voit lisäksi aina kirjautua omalle sivullesi osoitteesta nlp-koulu.fi kohdasta ”Kirjaudu sisään”. 

Luo oma käyttäjätunnus ohjeiden mukaisesti ja kirjaudu sisään. Kun olet kirjautunut sisään, saat pääsyn uuteen oppituntiin 4-6 kertaa viikossa seuraavan viiden viikon ajan. Viiden viikon jälkeen sinulla on pääsy kaikkiin osioihin uudestaan koska tahansa. Tällöin voit kerrata ja käydä aiheita läpi omaan rauhalliseen tahtiin.

Ensimmäisellä viikolla saat heti käyttöösi kaikki 1. viikon oppitunnit! Viikosta kaksi (2) eteenpäin saat yhden uuden oppitunnin päivässä.
Kuinka kauan verkkovalmennus kestää?
Verkkovalmennus kestää yhteensä viisi viikkoa. Saat sisäänpääsyn uuteen oppituntiin 4-6 kertaa viikossa, jonka jälkeen on aina yksi päivä taukoa.
Mistä valmennus koostuu?
Valmennus koostuu viidestä eri aihealueesta sekä niihin liittyvistä oppitunneista. Yksi viikko keskittyy tiettyyn aihealueeseen. Yksi oppitunti käsittelee jotakin tähän aihealueeseen liittyvää NLP-menetelmää tai tekniikkaa. Jokaisen oppitunnin lopussa on aiheeseen liittyvä harjoitus tai harjoituksia. 

Mitä pidemmälle verkkovalmennus etenee, sitä syvällisemmäksi käsiteltävät aiheet ja menetelmät menevät. 

Vaikka verkkovalmennus etenee vaiheittain, voi sitä hyvin käyttää myöhemmin myös ns. NLP-työkalupakkina ja keskittyä aiheisiin omassa järjestyksessä omaan tahtiin.
Mitä oppitunti sisältää?
Oppitunti sisältää johdannon käsiteltävään aiheeseen tai menetelmään, valmennusvideon tai videoita, aiheeseen liittyvän harjoituksen tai harjoituksia. Harjoitukset voivat olla tekstinä, audiona tai videon muodossa.
Onko verkkovalmennuksella tarkkaa alkamispäivää?
Verkkovalmennuksella ei ole tiettyä alkamispäivää, vaan se alkaa automaattisesti ostaessasi tuotteen. Saat heti sisäänpääsyn ensimmäisen viikon oppitunteihin!
Mitä NLP tarkoittaa?
NLP tulee englannin kielen sanoista Neuro Linguistic Programming eli neuro-lingvistinen prosessointi ja kommunikointi. Sana ”Neuro” viittaa ihmismieleen ja kuinka organisoimme elämäämme mentaalisella tasolla. ”Lingvistinen” viittaa kieleen, kuinka se vaikuttaa meihin ja kuinka käytämme sitä. ”Prosessoinnissa” on kyse toistuvan käyttäytymisen sarjoista ja kuinka toimia tarkoituksenmukaisesti. Toisin sanoen NLP on yhteydenpitoa omien ajatusten kanssa, ulkoisen ja sisäisen keskustelun hallintaa sekä toimintaa, jonka avulla voi olla yhteydessä muiden ihmisten kanssa, maailman kanssa sekä oman henkisen puolen kanssa.
Paljonko NLP-koulu -verkkovalmennus maksaa?
Kun tilaat NLP-koulu -verkkovalmennuksen nyt, saat sen kokonaisuudessaan (mukaan lukien kaikki tällä sivulla mainitut bonukset) hintaan 147 €. Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.
Sisältyykö verkkovalmennukseen tyytyväisyystakuu?
Sisältyy! Mikäli tunnet, ettei verkkovalmennus jostain syystä olekaan sinua varten, voit peruuttaa tilauksesi 60 päivän sisällä ostostasi ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info(at)neway.fi ja saat rahasi takaisin.

Koska rahat palautetaan suoraan luottokortillesi, peritään palautuksesta välitysmaksu, joka on suuruudeltaan 1,4 % palautettavan summan määrästä + 0,25 €. Välitysmaksua ei hyvitetä.
Kuinka voin hyödyntää tätä verkkovalmennusta omassa elämässäni?
Voit hyödyntää verkkovalmennusta monella eri tavalla. Voit käyttää sitä apuvälineenä oman rauhallisuuden, tyytyväisyyden ja merkityksen tunteen löytämiseksi. Voit hyödyntää sitä omien vuorovaikutustaitojen nostamisessa uudelle tasolle. Voit käyttää sitä omien visioiden ja tavoitteiden toteuttamisessa. Voit myös yksinkertaisesti käyttää sitä uusien NLP-taitojen oppimiseen ja ihmisenä kehittymiseen. 

Sen tarkoituksena on toimia kuin työkalupakki, josta voit löytää ja hakea kuhunkin tilanteeseen sopivia apuvälineitä ja näin rikastuttaa omaa sekä ympärilläsi olevien ihmisten elämää.
Miksi NLP-koulu -verkkovalmennus on luotu?
Tarkoituksena on tarjota toimivia, käytännönläheisiä ja hyödyllisiä resursseja ihmisille, jotka haluavat löytää sisäisen potentiaalinsa ja parantaa näin maailmaa. NLP-koulun tarkoitus on tarjota mahdollisuus NLP:n opiskeluun kohtuulliseen hintaan, henkilön omien tarpeiden ja aikataulujen mukaan.
Miksi NLP-koulu -verkkovalmennuksesta on hyötyä?
Moni ihminen etsii vastauksia mm. siihen kuka tai mikä olen, mitä haluan elämältäni, kuinka saavutan tavoitteeni, kuinka saan parempia ihmissuhteita elämääni, miten tavoitan sisäisen rauhallisuuteni. NLP-koulu tarjoaa keinoja ja menetelmiä juuri näiden vastausten löytämiseen. 

Itsestään huolehtiminen ja itsensä kehittäminen on avainasemassa tämän päivän nopeasti kiihtyvässä maailmassa. NLP-koulu voi toimia merkittävänä apuvälineenä sisäisen kasvun tiellä riippumatta iästä, elämäntilanteesta tai aikaisemmista kokemuksista.
Kenelle tämä verkkovalmennus sopii?
Henkilölle, joka tiedostaa sisällään olevan potentiaalin merkityksen ja haluaa tuoda sen esiin NLP:n keinoin. 

Lisäksi, verkkovalmennuksesta on erityisesti hyötyä opettajille, kouluttajille, esimiehille, asiakaspalvelijoille, luoville ammattilaisille, opiskelijoille ja yksilö -ja joukkueurheilijoille.
Voinko ladata verkkokurssin sisältöä omalle tietokoneelleni?
Tottakai! Kaikki harjoitukset ovat ladattavissa, jotta voit käyttää niitä myös ilman internet-yhteyttä.
Kuinka kauan minulla on sisäänpääsy NLP-koulun materiaaleihin?
Kun olet maksanut NLP-koulun kokonaisuudessaan, se on sinun. Pääset käsiksi sen sisältöön NLP-koulu-nettisivun kautta seuraavien vuosien ajan. Voit myös ladata tiedostoja omalle tietokoneellesi näin halutessasi. Mikäli NLP-koulun verkkovalmennussivu ei jonain päivänä ole enää toiminnassa eikä sinulla ole haluamaasi sisältöä hallussasi, toimitamme kaikki siihen kuuluvat materiaalit pyynnöstäsi.
Tarvitseeko minun ladata jokin tietokoneohjelma käyttääkseni palvelua?
Ei tarvitse. Tarvitset ainoastaan internet-yhteyden päästäksesi kirjautumaan omalle valmennussivullesi. Tekstitiedostot ovat pdf-muodossa, johon saatat tarvita Adobe Reader -ohjelmaa (ohjelma löytyy valmiina kaikista yleisimmistä tietokoneista ja nettiselaimista). Adoben ohjelman voi tarvittaessa ladata tai päivittää täältä: https://get.adobe.com/fi/reader/ 
Saako NLP-koulusta todistuksen?
Toistaiseksi NLP-koulun läpikäymisestä ei saa todistusta. Saat kuitenkin sähköpostin verkkovalmennuksen loppuessa, jossa vahvistetaan valmennuksen päättyminen. Sähköposti sisältää onnitteluviestin sekä vinkkejä siihen, kuinka voit jatkaa NLP:n opiskelua tulevaisuudessa. Vaikka uusien oppituntien vastaanottaminen päättyy viiden viikon jälkeen, on sinulla pääsy verkkovalmennuksen kaikkiin osioihin tämän jälkeen.
Kysyttävää?
Mikäli sinulle jäi yhä kysyttävää, otathan yhteyttä osoitteeseen info(at)neway.fi ja autamme mielellämme! Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät myös omalta verkkovalmennussivultasi.
Kaikki oikeudet pidätetään - Neway.fi - 2018-2020 - Rekisteriseloste / Evästekäytäntö