Ilmoittautuminen tähän valmennukseen on toistaiseksi päättynyt – kiitos mielenkiinnostasi.
kuinka jotkut ihmiset näyttävät, kuulostavat ja tuntuvat tulevan toimeen lähes kaikkien kanssa?
 Mitä jos voisit oppia tuon saman taidon?
Tunnetko toisinaan eläväsi vailla selkeää suuntaa tai päämäärää?
Oivalla, kuinka voit palauttaa yhteyden omaan itseen, herättää sisäiset voimavarasi ja alkaa elää omannäköistäsi elämää. Tänään.
Digitaalinen NLP-valmennus:
NLP-Opas
omannäköiseen elämään
-kotikurssi
Keskiössä omien voimavarojen herättäminen
Valmennuksen pohjana on syksyllä 2021 pidetyt NLP Ryhmäcoachaus -valmennukset, joita pidin livenä Zoom-ohjelman välityksellä. Valmennukset kestivät tuolloin yhden päivän ja olemme nyt tiivistäneet valmennuspäivät tähän valmennuskokonaisuuteen – NLP-Opas -kotikurssiin.
Verkkovalmennus
 NLP & ihmissuhteet
Sosiaalipanoraamaa verkossa
Oivalla, kuinka teet ongelmallisina pitämistäsi ihmissuhteista toimivia, luot pitävät sisäiset rajat sekä tavoitat tyyneyden ja ymmärryksen elämää kohtaan.
Oivalla, kuinka teet ongelmallisina pitämistäsi ihmissuhteista toimivia, luot pitävät sisäiset rajat sekä tavoitat tyyneyden ja ymmärryksen elämää kohtaan.
 NLP & Ihmissuhteet - Sosiaalipanoraamaa verkossa
Valmennus pohjautuu Lucas Derksin kehittämään sosiaalipanoraamamalliin, The Social Panorama model™.
Uusi digitaalinen NLP-valmennus omannäköisen elämän luomiseksi.
Oivalla, kuinka teet ongelmallisina pitämistäsi ihmissuhteista toimivia, luot pitävät sisäiset rajat sekä tavoitat tyyneyden ja ymmärryksen elämää kohtaan.

Vien kerran viikossa isälleni ruokakassin, sillä hän ei enää pysty itse käymään kaupassa. Tilaan lähikaupan nettisivuilta isäni ohjeiden mukaan seuraavan viikon ruuat – tärkeimpinä Pingviini-tuutit ja Kalinka-jogurtit, joita "ei saa unohtaa".

Joka maanantai klo 9.30 hän soittaa ja kertoo, mitä ruokia haluaa tilata. Yhtenä maanantaina soittoa ei kuulunut enkä saanut häneen yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta. Tämän seurauksena säntäsin hänen kotiinsa selvittämään, mitä oli tapahtunut. Isällä oli kaikki hyvin, puhelin ei vain jostain syystä löytänyt yhteyttä verkkoon. Näin oli ilmeisesti ollut jo jonkin aikaa.

Ennen olisin ollut tuohtunut ja läksyttänyt isääni siitä, miksei hän ollut ottanut yhteyttä turvaranneketta käyttäen. Nyt hieman yllättäen kuitenkin ajattelin, että juuri näin kuuluikin tapahtua eikä tämä niin vakavaa ole. 

Suhtautumiseni isään ja samalla omia reaktioitani kohtaan on vuosien varrella muuttunut huimasti. Yksi syy muutokseen on siinä, miten ja mihin kohtaan olen asettanut isän omassa ajattelussani

Olemme nimittäin sijoittaneet kaikki tuntemamme ihmiset ympärillemme mielikuvina, henkilöityminä. Kun NLP-harjoituksin muutamme näiden henkilöitymien sijainteja, muuttuu suhteemme heihin välittömästi.

Kyse on sosiaalipanoraamamallista (The Social Panorama Model), jonka hollantilainen sosiaalipsykologi ja NLP Trainer Lucas Derks on kehittänyt. Mallin avulla voimme ymmärtää itseämme ja muita aivan uudella tavalla. 

Menneisyyden tapahtumia emme voi muuttaa. Voimme kuitenkin aina muuttaa omia tunnekokemuksiamme ja siinä piilee mallin voima. Kun ymmärrys omaa itseä kohtaan kasvaa, tyyneys lisääntyy.

Sosiaalipanoraamamalli – The Social Panorama model™


Valmennus pohjautuu Lucas Derksin kehittämään sosiaalipanoraamamalliin, jonka avulla voimme mm. muuttaa suhdettamme muihin ihmisiin muokkaamalla mielikuvissamme olevia henkilöitymiä. Tiivistettynä malli on yhdistelmä NLP:tä ja sosiaalipsykologiaa

Kattavin harjoitus, jonka tulemme verkkokurssin aikana tekemään on Lapsuuden perhepanoraaman tutkiminen ajalta, jolloin olet ollut noin viisivuotias. Harjoituksen myötä on todennäköistä, että tulet ymmärtämään yhä paremmin itseäsi, omaa käyttäytymistäsi ja sitä kuka oikeastaan olet. Lisäksi ymmärrys lapsuuden perheenjäseniä kohtaan hyvin todennäköisesti kasvaa.
Uusi valmennuskokonaisuus omannäköisen elämän luomiseksi.
NLP-Opas -kotikurssi on luotu ihmisiä varten, jotka haluavat herättää sisäiset voimavaransa muuttuvassa maailmassa itselle sopivaan tahtiin.
 • Herätä sisäiset voimavarasi 14 video-oppitunnin avulla
 • ​Luo yhteys omaan sisimpään toiminnallisten NLP-harjoitusten myötä
 • ​Tavoita luottamus omannäköistäsi elämää kohtaan lukemalla aikaisempiin valmennuksiin osallistuneiden ajatuksia eri menetelmistä ja peilaamalla niitä omien tuntemustesi kanssa
 • ​Vie uudet keinot käytäntöön lataamalla oppitunteja sekä harjoituksia omille laitteillesi ja kuuntelemalla niitä missä ja milloin tahansa
 • ​Vaikuta myönteisesti omaan olotilaan sekä ympärillä oleviin ihmisiin kattavan kurssikirjan ja niissä olevien tehtävien avulla (toimitetaan postilaatikkoosi sekä e-kirjana!)
 • ​Löydä uusia näkökulmia ja saa opastusta suoraan Anulta henkilökohtaisen referaattilomakkeen kautta
Anu Vihonen
Henkilökohtainen Coach, NLP Trainer, tietokirjailija, äiti, vaimo ja kolmen whippet-koiran omistaja
2000-luvun alussa törmäsin kirjainyhdistelmään NLP. Tuolloin en vielä tiennyt, mitä se tarkoitti. Olin ainoastaan kuullut, että NLP-teorian ja -harjoitusten avulla oli mahdollista vaikuttaa omiin ajatuksiin. Se oli mielestäni erikoinen ajatus, koska luulin pysyväni aina stressaantuneena, murehtivana ja muita kannattelevana ihmisenä.

Olin kuitenkin lopen väsynyt ajatusmalleihini ja niinpä päätin ilmoittautua NLP-koulutukseen. 

Koulutuksen myötä rajoittavat uskomukset alkoivat muuttua ja ymmärsin kaikkien tunteiden olevan käyttökelpoisia. Myös negatiiviseksi luokittelemillani tunteilla oli tarkoituksensa.
Kiinnostuin entistä enemmän NLP:stä, aloin opiskella aihetta syvemmin ja lopulta kouluttauduin NLP-valmentajaksi. Siitä alkoi uusi matka itseä kiinnostavien asioiden äärelle ja kohti omannäköistä elämää.

Syksyllä 2021 aloin pitää lyhyitä NLP-Ryhmäcoachaus -valmennuksia livenä Zoom-ohjelman välityksellä. Ryhmäcoachaus oli prosessi, joka koostui kolmesta tai useammasta osanottajasta. Tärkeintä coachauksessa oli olla läsnä ja kuunnella, minkälaisia ajatuksia muilla heräsi käsitellyistä aiheista. Kukaan ei antanut valmiita vastauksia, vaan jokainen löysi oivalluksia omasta itsestään käsin ajan ollessa oikea.
NLP-Opas omannäköiseen elämään -kotikurssi

Nyt olen luonut ryhmäcoachausten pohjalta verkkovalmennuksen, jotta voisit hyödyntää samankaltaista hyväksyvää ilmapiiriä ja asetelmaa uuden oivaltamiseen - ajasta ja paikasta riippumatta. Ryhmäcoachaukset kestivät tuolloin yhden päivän ja olemme nyt tiivistäneet valmennuspäivät tähän NLP-Opas -kotikurssiin

Keskiössä on omien voimavarojen herättäminen NLP:n keinoin sekä se, kuinka voimme alkaa elää omannäköistä elämää riippumatta siitä, mitä elämässämme juuri nyt tapahtuu.

Verkkovalmennuksen aikana autan sinua muodostamaan yhteyden omaan tiedostamattomaan mieleesi, jolloin sisäisten voimavarojen on mahdollista päästä esille. Tavoitteeni on auttaa sinua oivaltamaan, että omaan ajatteluun ja elämään on aina mahdollista vaikuttaa - ja että sinun on mahdollista alkaa toteuttaa niitä asioita, joita aidosti sisimmässäsi haluat

Kuinka jotkut ihmiset näyttävät, kuulostavat ja tuntuvat tulevan toimeen lähes kaikkien kanssa?
Mitä jos voisit oppia tuon saman taidon?
NLP-Opas omannäköiseen elämään 
-kotikurssin myötä on mahdollista
NLP-Opas omannäköiseen elämään
-kotikurssin myötä on mahdollista
 • Päästä eroon rajoittavista uskomuksista, lannistavasta sisäisestä puheesta tai asioista, jotka eivät enää palvele sinua
 • ​​​Löytää erityiset voimavarasi ja ottaa niitä käyttöön aina halutessasi
 • ​​​Luoda itsellesi olotilan, jossa sinun ja muiden on hyvä olla ja toimia
 • ​​Tavoittaa tyyneyden, läsnäolon ja selkeyden elämässäsi
 • ​​​Saada keinoja uuden suunnan - omannäköisen elämän toteuttamiseksi
 • ​​​Avata uusia mahdollisuuksia elämässäsi lisäämällä egon & sisimmän välistä tasapainoa ja ottamalla molempien parhaat puolet lempeästi käyttöön
Anu on tuttu mm. seuraavista yhteyksistä.
NLP-Opas
NLP-Opas
Omannäköiseen elämään
- Kotikurssi sisältää
Anu Vihosen ohjaamat oppitunnit ja harjoitukset
Kurssin pohjana on syksyllä 2021 nauhoitetut valmennukset, joita pidin livenä Zoom-ohjelman välityksellä. Valmennukset kestivät tuolloin yhden päivän ja olemme nyt tiivistäneet nuo valmennuspäivät verkkokurssiksi. Voit katsella tämän kotikurssin kerralla tai käydä sitä läpi aihe kerrallaan 14:n erillisen oppitunnin avulla. 

Teoriaan ja harjoituksiin käytettävä aika on noin. 3 - 4 tuntia riippuen henkilön aikaisemmasta NLP-kokemuksesta sekä tarkastelussa olevista asioista ja tilanteista. Aikaisempaa NLP-kokemusta ei kuitenkaan tarvitse olla.
Kurssikirja toimitettuna postilaatikkoosi
Saat postilaatikkoosi oman 56-sivuisen kurssimateriaalin, jota voit hyödyntää kotikurssin kaikissa vaiheissa. Kurssikirja sisältää yhteenvedon kaikista osioista sekä harjoitukset, jotka valmennuksen aikana teemme. Lukemalla harjoitukset läpi video-ohjauksen lisäksi voit nopeasti sisäistää uudet menetelmät. Voit myös helposti tehdä omia muistiinpanoja suoraan kurssikirjaasi.

Aiheiden yhteydestä löydät kommentteja, joita ihmisillä on herännyt harjoitusten myötä. Niiden tarkoitus on auttaa oivaltamaan, kuinka ihmiset kokevat samat asiat monesti hyvinkin eri tavoilla, sillä jokainen katsoo maailmaa omasta maailmankuvastaan käsin. Muiden ihmisten kokemusten ja ajatusten lukeminen avaa aina jotain uutta myös meissä itsessä. Kanssakulkijoiden näkökulmat ovat kuin peili omille oivalluksille.

Kurssikirjan avulla voit halutessasi tehdä harjoituksia myös ystävän kanssa, jolloin molempien on mahdollista päästä entistä syvemmälle oman itsen äärelle ja siihen, mikä todella on itselle tärkeää. 

Voit käyttää kurssikirjaa apunasi koko valmennuksen ajan sekä kerrata aiheita sen avulla valmennuksen jälkeen.
Digitaalinen kurssikirja
Omalta valmennussivultasi löydät kurssimateriaalin myös digitaalisessa muodossa. Voit siis ladata sen omalle tietokoneellesi ja muille laitteille sekä halutessasi tulostaa siitä eri osia, kuten harjoituksia.
Kuunneltavat ja ladattavat äänitteet
Saat koko valmennuksen sekä sen kaikki eri osiot itsellesi kuunneltavina äänitteinä. Voit kuunnella aiheita ja harjoituksia omalta valmennussivulta käsin ja voit myös ladata ne omalle tietokoneellesi sekä muille laitteille. Näin voit käydä aiheita läpi omaan tahtiin missä ja milloin tahansa.
Henkilökohtainen referaattilomake
Oleellista NLP-valmennuksissa on se, että jaamme harjoituksista syntyneitä ajatuksia muiden kanssa. Tällä tavoin saamme uusia näkökulmia tarkastelussa olevaan aiheeseen ja samalla oivallamme aina jotain itsestämme. 

Yksi keino on jakaa ajatuksia oman itsen kanssa kirjoittamalla asioita paperille. Toinen keino on lukea kurssikirjasta aikaisempiin valmennuksiin osallistuneiden kommentteja siitä, kuinka he ovat kokeneet jonkin tietyn asian. 

Kolmas vaihtoehto on kirjoittaa harjoituksista heränneitä ajatuksia henkilökohtaiseen referaattilomakkeeseen omalla valmennussivullasi ja lähettää niitä Anulle. Mikäli esität kysymyksen, saat vastauksen siihen lyhyesti muutaman päivän kuluessa. Kaikki lomakkeeseen täytetyt vastaukset ovat luottamuksellisia ja ainoastaan omaa kasvuasi varten.
NLP-Opas -kotikurssin vaiheet
Voit käydä NLP-Opas -kotikurssin läpi niin monta kertaa kuin haluat. Kun valmennuksen alussa asetat itsellesi uuden tavoitteen, on harjoituksista saamasi informaatio ja oivallukset aina myös erilaisia. Kotikurssi toimii siis ikään kuin työkaluna omalla kasvun matkallasi. Voit käyttää sitä aina, kun tarvitset uusia näkökulmia elämääsi.
 Vaihe #1
 Opas omannäköiseen elämään
Kuinka valmistautua valmennukseen parhaalla mahdollisella tavalla.
 Viestejä tiedostamattomalle mielelle
Aloitamme valmennusmatkan kysymyksillä, jotka herättävät tiedostamattoman mielen viisautta.
 Oman hyvän tilan luominen
Kun keho rauhoitetaan, mieli rauhoittuu ja se voi alkaa ottaa vastaan uutta informaatiota.
 Se kasvaa, mihin huomio kiinnittyy
Kysyn sinulta kysymyksen, joka auttaa luomaan vision omasta valmennusmatkastasi.
 Kolme kysymystä
Kohdistamme ajatukset kaikkeen hyvään, jota elämässämme on.
 Vaihe #2
 Ego & Sielu
Ajattelun tarkastelu ego- sielu-näkökulmasta on ollut itselleni hyvin merkittävä, sillä se on antanut mahdollisuuden havainnoida elämää ihan uudesta näkökulmasta.
 Kehon havainnointi
Harjoituksessa käsittelemme jotain lievästi pelottavaa asiaa ja sitä, kuinka voimme vaikuttaa siihen oman kehon kautta.
 Rakkauden kasvattaminen
Harjoituksen myötä voimme vahvistaa yhteyttä omaan itseen ja lisätä hyvää oloa elämäämme.
 Kolme tietä
Millaista tietä haluat kulkea?
 Vaihe #3
 Luottamuksen vahvistaminen
Välillä voi olla hetkiä, jolloin on tunne, että on pakko saada jokin ratkaisu aikaan. Tuolloin meiltä puuttuu luottamus siihen, että asiat tapahtuvat oikealla hetkellä.
 Tunteiden vastaanottaminen
Harjoituksen avulla voimme luoda itsellemme myönteisen olotilan riippumatta siitä, mitä tunnemme tällä hetkellä.
 Oman elämän tärkeitä, energiaa antavia asioita
Harjoituksen avulla kiinnitämme huomiomme kaikkiin asioihin, jotka ovat elämässämme hyvin.
 Vaihe #4
 Mitä otan mukaan?
Pohdimme sitä, saitko niitä asioita mitä odotit vai löysitkö itsestäsi jotakin täysin uutta. Tutkimme myös, mitkä asiat ovat itsellesi käyttökelpoisia juuri tällä hetkellä.
 Meditaatio
Keho ja mieli ovat koko ajan yhteydessä toisiinsa. Kun keho rauhoittuu, myös mieli rauhoittuu.
 NLP-Opas -kotikurssi ei ole sinua varten,
jos haluat opiskella NLP-tekniikoita ja niihin liittyvää teoriaa.
 NLP-Opas -kotikurssi on sinua varten,
kun haluat kokea NLP-menetelmiä ja -harjoituksia Anun ohjaamana, syventyä niistä syntyviin ajatuksiin ja löytää uusia oivalluksia omasta itsestä käsin. 
Kotikurssin taustalla on käytetty perinteisiltä NLP-kursseilta omaksuttua toimintamallia, jossa esitellään yksinkertainen konsepti tai harjoitus, ja sen jälkeen kukin osanottaja syventyy siitä nouseviin ajatuksiin juuri sen verran kuin sillä hetkellä haluaa. 

Emme varsinaisesti käy läpi sitä, mitä NLP on, vaan hyödynnämme NLP-menetelmiä ja -ajattelua tiedostamattoman mielen viisauden avaamiseksi. 

Harjoitteet ovat hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia – ja juuri siinä piilee NLP:n salaisuus. Kun heittäydyt niihin avoimin mielin keskittyen, alkaa omia oivalluksia syntyä. Punaisena lankana on ajatus siitä, että vain omat oivallukset vievät eteenpäin.

Toisinaan jokin aihealue ei välttämättä kurssia käydessä ole ajankohtainen ja joskus sama asia herättääkin paljon pohdittavaa oman itsen kanssa. NLP:stä saamamme hyöty on siis pitkälti kiinni siitä, kuinka intensiivisesti heittäydymme tarkkailemaan omia ajatuksia ja tuntemuksia, joita harjoitusten myötä on mahdollista nousta. Harjoitukset menevät kuten sillä hetkellä niiden kuuluukin mennä – lopulta kaikki on vain informaatiota omaa itseä varten. 

Kun on löytänyt itseltään jonkun uuden ajatuksen, tuntemuksen tai oivalluksen – myönteisen tai kielteisen – on asiaa hyvä avata jonkun kanssa. Näin ymmärrys itseä, uskomuksia ja tunteita kohtaan syvenee – ja usein löydämmekin jonkun toisen oivalluksen tuon alkuperäisen ajatuksen alta

Omia kokemuksia voi avata joko kirjoittamalla ajatuksia itselleen ylös (tiedostamattomasta mielestä tietoisuuteen) tai keskustelemalla toisen henkilön kanssa, joka hyväksyvästi kuuntelee. Yksi vaihtoehto on kirjoittaa ajatuksia kotikurssin aihekohtaisiin referaattilomakkeisiin, jolloin henkilökohtaisesti autan avaamaan asiaa kanssasi lisää. 

 Voimme aina muuttaa omia tunnekokemuksiamme ja siinä piilee koko NLP:n ydin. Kun ymmärrys omaa itseä kohtaan kasvaa, myös tyyneys lisääntyy.
Voimassa rajoitetun ajan:
Kun aloitat kotikurssin tänään, saat suositun NLP & Ihmissuhteet -verkkovalmennuksen automaattisesti lisättynä valmennussivullesi.
Verkkovalmennus
 NLP & ihmissuhteet
Sosiaalipanoraamaa verkossa
Oivalla, kuinka teet ongelmallisina pitämistäsi ihmissuhteista toimivia, luot pitävät sisäiset rajat sekä tavoitat tyyneyden ja ymmärryksen elämää kohtaan.
Oivalla, kuinka teet ongelmallisina pitämistäsi ihmissuhteista toimivia, luot pitävät sisäiset rajat sekä tavoitat tyyneyden ja ymmärryksen elämää kohtaan.

Vien kerran viikossa isälleni ruokakassin, sillä hän ei enää pysty itse käymään kaupassa. Tilaan lähikaupan nettisivuilta isäni ohjeiden mukaan seuraavan viikon ruuat – tärkeimpinä Pingviini-tuutit ja Kalinka-jogurtit, joita "ei saa unohtaa".

Joka maanantai klo 9.30 hän soittaa ja kertoo, mitä ruokia haluaa tilata. Yhtenä maanantaina soittoa ei kuulunut enkä saanut häneen yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta. Tämän seurauksena säntäsin hänen kotiinsa selvittämään, mitä oli tapahtunut. Isällä oli kaikki hyvin, puhelin ei vain jostain syystä löytänyt yhteyttä verkkoon. Näin oli ilmeisesti ollut jo jonkin aikaa.

Ennen olisin ollut tuohtunut ja läksyttänyt isääni siitä, miksei hän ollut ottanut yhteyttä turvaranneketta käyttäen. Nyt hieman yllättäen kuitenkin ajattelin, että juuri näin kuuluikin tapahtua eikä tämä niin vakavaa ole. 

Suhtautumiseni isään ja samalla omia reaktioitani kohtaan on vuosien varrella muuttunut huimasti. Yksi syy muutokseen on siinä, miten ja mihin kohtaan olen asettanut isän omassa ajattelussani. 

Olemme nimittäin sijoittaneet kaikki tuntemamme ihmiset ympärillemme mielikuvina, henkilöityminä. Kun NLP-harjoituksin muutamme näiden henkilöitymien sijainteja, muuttuu suhteemme heihin välittömästi.

Kyse on sosiaalipanoraamamallista (The Social Panorama Model), jonka hollantilainen sosiaalipsykologi ja NLP Trainer Lucas Derks on kehittänyt. Mallin avulla voimme ymmärtää itseämme ja muita aivan uudella tavalla. 

Menneisyyden tapahtumia emme voi muuttaa. Voimme kuitenkin aina muuttaa omia tunnekokemuksiamme ja siinä piilee mallin voima. Kun ymmärrys omaa itseä kohtaan kasvaa, tyyneys lisääntyy.

Sosiaalipanoraamamalli – The Social Panorama model™


Valmennus pohjautuu Lucas Derksin kehittämään sosiaalipanoraamamalliin, jonka avulla voimme mm. muuttaa suhdettamme muihin ihmisiin muokkaamalla mielikuvissamme olevia henkilöitymiä. Tiivistettynä malli on yhdistelmä NLP:tä ja sosiaalipsykologiaa

Kattavin harjoitus, jonka tulemme verkkokurssin aikana tekemään on Lapsuudenperhepanoraaman tutkiminen ajalta, jolloin olet ollut noin viisivuotias. Harjoituksen myötä on todennäköistä, että tulet ymmärtämään yhä paremmin itseäsi, omaa käyttäytymistäsi ja sitä kuka oikeastaan olet. Lisäksi ymmärrys lapsuuden perheenjäseniä kohtaan hyvin todennäköisesti kasvaa.
Verkkovalmennuksen myötä oivallat, kuinka sosiaalipanoraamamalli toimii ja miten voit heti alkaa käyttämään sitä elämässäsi.
Mallin avulla on mahdollista
 • ymmärtää omaa itseä, käyttäytymistä ja reaktioita
 • muokata tunnekokemuksia ihmisistä, tilanteista ja menneisyyden kokemuksista
 • ​nostaa vuorovaikutus tai ihmissuhde uudelle tasolle kenen tahansa kanssa
 • löytää tyyneys ja luottamus elämää kohtaan ymmärtämällä paremmin omaa menneisyyttä Lapsuuden perhepanoraamaa tarkastelemalla
 • ​vahvistaa omia rajoja
 • ​päästää irti mieltä rajoittavista ajatuksista, kokemuksista ja ihmisistä
 • ​ottaa käyttöön voimavaroja, joita et välttämättä tiennyt itsessäsi olevan
NLP-Opas omannäköiseen elämään -kotikurssi
Kun aloitat kotikurssin nyt, saat...
 NLP-Opas -video-oppitunnit (arvo 197 €)
Saat heti pääsyn omalle valmennussivulle, josta löydät 14 Anun ohjaamaa video-oppituntia.
 NLP-Opas omannäköiseen elämään -kurssikirjan toimitettuna postilaatikkoosi (arvo 67 €)
Saat postilaatikkoosi oman 56-sivuisen kurssimateriaalin, jota voit hyödyntää kotikurssin kaikissa vaiheissa.
 NLP-Opas -digitaalisen kurssikirjan (arvo 47 €)
Omalta valmennussivultasi löydät kurssimateriaalin myös digitaalisessa muodossa. Voit siis ladata sen omalle tietokoneellesi ja muille laitteille sekä halutessasi tulostaa siitä eri osia, kuten harjoituksia.
 NLP-Opas -kuunneltavat ja ladattavat äänitteet (arvo 97 €)
Kuuntele valmennuksen eri osioita missä ja milloin tahansa. Voit kuunnella äänitteitä omalta valmennussivulta käsin ja voit myös ladata ne omalle tietokoneellesi sekä muille laitteille. 
 Henkilökohtaisen referaattilomakkeen (arvo 197 €)
Saa uusia näkökulmia ja opastusta suoraan Anulta henkilökohtaisen referaattilomakkeen kautta.
 NLP & Ihmissuhteet -verkkovalmennuksen (arvo 497 €)
Oivalla, kuinka teet ongelmallisina pitämistäsi ihmissuhteista toimivia, luot pitävät sisäiset rajat sekä tavoitat tyyneyden ja ymmärryksen elämää kohtaan.
Arvo yhteensä:  1102 € 
 247 €  Hinta nyt: 97 €
(Voimassa rajoitetun ajan.)
 Sisältää 10 päivän tyytyväisyystakuun
Turvallinen STRIPE-maksunvälitys yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luotonantajien kanssa. Käyttöehdot.

Tarjous

NLP-Opas omannäköiseen elämään -kotikurssi on luotu, jotta mahdollisimman moni voisi kokea NLP:n vaikutuksen helposti, turvallisesti ja kohtuulliseen hintaan.

Usein ihmiset kertovat, että NLP:tä olisi mielenkiintoista kokeilla tai kerrata, mutta heillä ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta osallistua pitkille NLP-kursseille.

Tämä on täysin ymmärrettävää ja juuri siksi NLP-Opas -kotikurssi on luotu.

Tarkoitus?

Tarkoituksena on tarjota toimivia, käytännönläheisiä ja hyödyllisiä resursseja ihmisille, jotka haluavat löytää sisäisen potentiaalinsa, palauttaa yhteyden omaan itseen, herättää sisäiset voimavaransa ja alkaa elää omannäköistään elämää

Toisin sanoen tarjota mahdollisuus NLP:n hyödyntämiseen, sen aloittamiseen sekä kertaamiseen kohtuulliseen hintaan, henkilön omien tarpeiden ja aikataulujen mukaan.

Uskomme siihen, että kun henkilö saa mahdollisuuden kokeilla uusia menetelmiä rauhassa joutumatta käyttämään paljon aikaa ja resursseja niiden aloittamiseen, on kynnys ilmoittautua pidemmille valmennuksille myöhemmin paljon pienempi.

Aika on valttia...

Vanha kiinalainen sananlasku sanoo 

Paras hetki istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras hetki on tehdä se nyt.

Sen vuoksi NLP-Opas omannäköiseen elämään -kotikurssi on saatavilla vain rajoitetun ajan. Jotta he, jotka tuntevat sisäistä paloa, “istuttaisivat oman puunsa" tänään huomisen sijasta. 

Ihminen oppii toiminnan kautta ja vain omat oivallukset vievät eteenpäin. NLP:n avulla voimme joka päivä oivaltaa itsestämme jotain uutta.

Tyytyväisyystakuu

NLP-Opas -kotikurssi sisältää 10 päivän täyden tyytyväisyystakuun. Voit siis aloittaa sen huoletta - katsoa, kuunnella ja kokeilla kaikkia verkkovalmennuksen osia, opiskella kurssikirjaa, tutustua omaan valmennussivuusi, ja paljon, paljon muuta. Jos kuitenkin tunnet, että se ei ole sinua varten, saat rahasi takaisin ilmoittamalla siitä meille osoitteeseen info[at]neway.fi.

Miten tämä valmennuskokonaisuus toimii?
Kun olet ostanut NLP-Opas -kotikurssin, saat heti kirjautumislinkin sekä ohjeet omalle valmennussivullesi kirjautumiseen. Sieltä löydät kaikki kokonaisuuteen sisältyvät osiot ja materiaalit, joita voit heti alkaa käymään läpi omaan tahtiin ja haluamassasi järjestyksessä. Kirjautumislinkit ja ohjeet lähetetään myös sähköpostiisi.

Kurssikirja toimitetaan postilaatikkoosi 3 - 9 arkipäivän kuluessa. Kurssikirjan toimitus sisältyy kotikurssin hintaan.
Miten tämä valmennuskokonaisuus toimii?
Kun olet ostanut NLP-Opas -kotikurssin, saat heti kirjautumislinkin sekä ohjeet omalle valmennussivullesi kirjautumiseen. Sieltä löydät kaikki kokonaisuuteen sisältyvät osiot ja materiaalit, joita voit heti alkaa käymään läpi omaan tahtiin ja haluamassasi järjestyksessä. Kirjautumislinkit ja ohjeet lähetetään myös sähköpostiisi.

Kurssikirja toimitetaan postilaatikkoosi 3 - 9 arkipäivän kuluessa. Kurssikirjan toimitus sisältyy kotikurssin hintaan.
Tarvitsenko aikaisempaa kokemusta NLP:stä?
Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta NLP:stä ja sinulla voi olla.
Verkkokurssin aikana tehtävät harjoitukset ovat hyvin helppoja. Ne vaativat ainoastaan avoimen mielen ja halun heittäytyä mielikuvitusmaailmaan kokeilemaan, mitä kaikkea voitkaan sieltä löytää. 

Kun ennakkoluulottomasti lähdet tekemään harjoituksia, saattaa olla, että verkkokurssin päätteeksi tyyneytesi on lisääntynyt ja ymmärrys itseä kohtaan on kasvanut. Ne ovat juuri niitä asioita, joita haluan sinulle tämän
kurssin myötä tuoda.
Kuinka kauan minulla on sisäänpääsy verkkomateriaaleihin?
Kun olet ostanut valmennuksen, se on sinun. Pääset käsiksi sen sisältöön omalta valmennussivultasi seuraavien vuosien ajan. Voit myös ladata joitakin tiedostoja, kuten aiheisiin liittyviä harjoituksia, äänitteitä ja dokumentteja omalle tietokoneellesi näin halutessasi. Mikäli valmennussivu ei jonain päivänä ole enää toiminnassa eikä sinulla ole haluamaasi sisältöä hallussasi, toimitamme kaikki siihen kuuluvat materiaalit pyynnöstäsi.
Tarvitseeko minun ladata jokin tietokoneohjelma käyttääkseni palvelua?
Ei tarvitse. Tarvitset ainoastaan internet-yhteyden päästäksesi kirjautumaan omalle valmennussivullesi.
Miten valmennusmateriaali toimitetaan?
Kaikki tämän valmennuksen materiaalit ovat digitaalisessa muodossa (lukuun ottamatta postilaatikkoon toimitettavaa kurssikirjaa) ja tallessa omalla valmennussivullasi. Voit katsoa materiaaleja kaikilla laitteilla, kuten älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tietokoneella sekä tavallisella tietokoneella. Kaikki materiaalit ovat heti käytössäsi. Kurssikirja toimitetaan antamaasi osoitteeseen 3 - 9 arkipäivän kuluessa.
Sisältyykö tähän tarjoukseen tyytyväisyystakuu?
Sisältyy. Mikäli tunnet, ettei verkkovalmennus jostain syystä olekaan sinua varten, voit peruuttaa tilauksesi 10 päivän sisällä ostostasi ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@neway.fi ja rahasi palautetaan.
Onko verkkovalmennus mahdollista maksaa laskulla?
Voit halutessasi maksaa verkkovalmennuksen myös laskulla, jolloin verkkolasku toimitetaan sähköpostitse pyytämääsi osoitteeseen. Pyydä verkkolasku laittamalla viestiä tästä.
Muuta kysyttävää?
Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä osoitteeseen info@neway.fi ja autamme mitä pikimmiten. Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät myös omalta valmennussivultasi.
Kommentteja aikaisemmille NLP-kursseille osallistuneilta

Iso kiitos NLP-opeista ja ihmisläheisestä ihanasta asenteestasi. On ollut ilo osallistua yhteiselle matkalle. 

Kiitos tästä huikeasta matkasta mielen ja kielen sopukoihin. Olet super osaava ja viisas ohjaaja. Loit turvallisen ilmapiirin, kun kaikki on ok! Empatiakykysi auttoi vaikeissa tilanteissa.
© Neway.fi 2022   –   Kaikki oikeudet pidätetään.