NLP Practitioner 2.0 -valmennus 20.1. - 24.4.2021, 10 päivää Helsingin keskustassa & 6 päivää verkossa
Ainutlaatuinen valmennus auttaa löytämään uuden merkityksen...
omasta elämästä, työstä ja ihmissuhteista.
 Aikaisempaa kokemusta NLP:stä ei tarvita saadaksesi aikaan pysyviä positiivisia muutoksia jo ensimmäisten päivien aikana.
Kaikki vastaukset ovat jo meissä. NLP:n avulla voimme tuoda ne esiin.
Tervetuloa uudenlaiseen NLP Practitioner -valmennukseen

Haluaisitko saada keinoja elämänlaatusi nostamiseksi uudelle tasolle?

Toiset ihmiset näyttävät, kuulostavat ja tuntuvat olevan enemmän tasapainossa kuin toiset. Se ei johdu siitä, että he olisivat jotenkin erilaisia. 

Vaikka ympäristöllä, lähtökohdilla ja menneisyydellä on toki vaikutuksensa, on kyse lopulta siitä miten hyvin hallitsemme omaa ajatteluamme.

Tämä johtuu siitä että olotilat, tunteet ja kokemukset syntyvät lopulta omassa mielessä.
Ja jos emme pysty hallitsemaan ajatteluamme, olemme helposti hukassa.

Sen vuoksi uskon, että oman mielen hallinta on avain nostamaan kenen tahansa elämänlaadun uudelle tasolle.

On kuitenkin yksi ongelma…

Ei ole helppoa muuttaa totuttuja tapoja ja vanhoja ajattelumalleja.

(Se voi olla hyvinkin haastavaa.)

Tavallisesti ihmisillä on ollut kaksi tapaa tavoittaa tasapainoinen tila:
Voimme opetella esimerkiksi meditoimaan, joogaamaan tai muulla tavoin muokkaamaan olotilaa itsenäisesti.


TAI
TAI
Voimme hakeutua ulkopuolisen ammattilaisen ohjattavaksi, joka opastaa meitä kohti tavoitteitamme.

Nämä keinot saattavat tuoda kuitenkin lisää haasteita.

Uuden taidon kuten joogan oppiminen vie useimmilta paljon aikaa. Parhaimmat ”joogit” ovat viettäneet tuhansia tunteja tullakseen sinuiksi tuon taidon kanssa.

Mikäli sinulla ei ole aikaa saati motivaatiota kehittää itsellesi uutta taitoa, on aina myös mahdollista hakeutua ulkopuolisen valmentajan ohjattavaksi.

Ulkopuolisen ammattilaisen hankkiminen voi kuitenkin herättää seuraavia kysymyksiä

 Kuka tuntee minut paremmin kuin minä itse?

Ei kukaan. Sisimmässäsi vain sinä tiedät, mitä olet kokenut elämäsi aikana, millaiset arvot ja uskomukset sinua ohjaavat ja mitä haluat elämältä. Siksi NLP:ssä ajatellaan, että henkilö oppii vain omasta itsestään oivaltamisen kautta. Ulkopuolinen valmentaja voi antaa sinulle täydellisen ohjeistuksen siihen, kuinka tulisi toimia. Siitä ei ole kuitenkaan hyötyä, jos halu sen toteuttamiseksi ei lähde syvältä sisimmästäsi.

 Onko minulla varaa henkilökohtaiseen valmentajaan tarpeeksi pitkäksi aikaa, jotta saisin aikaan haluamani muutoksia?

Hyvän henkilökohtaisen valmentajan hankkiminen voi tulla kalliiksi. Tämä on luonnollista, sillä keskittymällä vain yhteen asiakkaaseen kerralla valmentajalta jää mahdollisuus työskennellä isompien ryhmien kanssa tuona samana aikana.

 Mistä tiedän onko valmentaja oikeasti pätevä?

Internet on täynnä erilaisia asiantuntijoita ja metodeja. Vaikka suuri osa ovat varmasti hyviä siinä mitä tekevät, on tänä aikana tärkeää kiinnittää huomiota siihen keneltä ottaa neuvoja. Varmuus siitä, että keskittyy juuri omaa elämää tukeviin menetelmiin on entistä suuremmassa roolissa kiihtyvänä informaatioaikana.

Mitä vaihtoehtoja meille jää?

Voimme sijoittaa erilaisiin kirjoihin ja oppaisiin, joita elämänhallinnan pioneerit ovat aikojen saatossa luoneet. Hyvä uutinen on, että tällaisia erinomaisia julkaisuja on saatavilla useita. Netistä ja kirjakaupoista löytyy monia klassikoita, joista valita.

On hyvä kuitenkin pohtia seuraavia asioita...


 Kuinka paljon aikaa olen valmis sijoittamaan?

Voimme hankkia vaikkapa kirjoja siitä, miten löytää tasapaino ja itselle merkityksellinen suunta elämässä. 

Vaikka rakastan lukemista ja suosittelen sitä ihan kaikille, on kirjoihin sijoitettava aikaa mikäli niiden oppeja haluaa ottaa käyttöön omassa elämässä. 

 Olenko valmis todella opiskelemaan?

Kirjan lukeminen tai kuunteleminen vie paljon aikaa nopeimmiltakin lukijoilta. Aikaa menee vielä enemmän, jos todella opiskelet kirjan sisältöä alleviivaamalla ja tekemällä syventäviä muistiinpanoja.

 Olenko valmis harjoittelemaan kunnes osaan taidon?

Lopulta mitään taitoa ei opi ennen kuin sitä tekee ja harjoittelee todellisuudessa. Luetut asiat on siis vietävä käytäntöön. Kun luetut asiat viedään käytäntöön, ne eivät useinkaan toimi heti ensimmäisellä kerralla. Asioita on toistettava ja harjoitettava, jotta uusi taito tulee osaksi itseä.
Huomaat siis kuinka haastavalta oman elämänlaadun muuttaminen voi tuntua ilman oikeanlaista työkalua. Ehkä juuri siksi on yhä harvinaisempaa tavata henkilö, joka olisi täysin tasapainossa oman itsensä kanssa tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Onneksi on kuitenkin yksi tällainen työkalu, jota on jo vuosikymmeniä kehitetty - ja jonka myötä kuka tahansa voi muuttaa oman elämänsä suuntaa hyvinkin nopeasti.

Kuka olen?

Ja mistä NLP:ssä on oikein kyse?

Hei, olen NLP Trainer & Coach Anu Vihonen ja olen ollut luomassa itselleni tasapainoisempaa elämäntapaa vuodesta 2001 lähtien. Olen myös kokenut edellämainitut haasteet uutta polkua rakentaessani. 
Ymmärrän siis hyvin, mikäli aika-ajoin tunnet kuin ajelehtivasi vailla selkeää tarkoitusta.

2000-luvun alussa törmäsin kirjainyhdistelmään NLP. Tuolloin en vielä tiennyt, mitä se tarkoitti. Olin ainoastaan kuullut, että NLP-teorian ja -harjoitusten avulla oli mahdollista vaikuttaa omiin ajatuksiin. Se oli mielestäni erikoinen ajatus, koska luulin aina pysyväni stressaantuneena, murehtivana ja muita kannattelevana ihmisenä.

Olin kuitenkin lopen väsynyt ajatusmalleihini ja niinpä päätin ilmoittautua NLP Practitioner -koulutukseen. Se oli elämäni paras päätös, jonka myötä alkoi matka oman itsen äärelle ja tasapainoiseen elämään.
Vähitellen koulutuksen kuluessa huomasin mm. kuinka pelot ja rajoittavat uskomukset hälvenivät, ymmärrys muiden erilaisuutta kohtaan lisääntyi, mieleni tyyntyi ja tavoitteet alkoivat kirkastua ja toteutua. 

Samalla oivalsin itselleni ehkä merkittävimmän asian NLP:stä: se oli todella yksinkertaista. Mitään ei tarvinnut päntätä vaan kaikki oivallukset syntyivät omasta itsestä käsin. Kyse oli omien mielikuvien muokkaamisesta, jonka myötä isotkin muutokset tapahtuivat monesti jo siinä hetkessä.


Esimerkiksi jokin uskomus oli saattanut rajoittaa elämääni viimeiset kaksikymmentä vuotta. NLP:n myötä se oli mahdollista muuttaa minuuteissa viikkojen ja kuukausien sijasta.

Olen toiminut NLP-kouluttajana nyt kahdella vuosikymmenellä ja ohjannut kymmeniä pitkiä NLP-koulutuksia. Rakastan työtäni ja sen mukanaan tuomia kohtaamisia NLP-kurssilaisten kanssa.
NLP:n avulla olen oivaltanut, että jos jokin asia on jollekin henkilölle mahdollista, on se mahdollista kenelle tahansa. Uskon vahvasti siihen, että jokaisella on tarvittavat kyvyt ja voimavarat itselle tärkeiden muutosten aikaansaamiseksi – NLP:n avulla ne vain tuodaan esiin.

Nyt haluan auttaa sinua omalle NLP-polullesi kohti tasapainoista ja merkityksellistä elämää.

NLP Practitioner 2.0 -valmennus

Uudenlainen NLP Practitioner -valmennus, jonka myötä voit ottaa NLP-taidot käyttöön elämässäsi nopeasti ja turvallisesti yhdessä samanhenkisten ihmisten tukemana.

Kun NLP Practitioner 2.0 järjestettiin ensimmäisen kerran, oli se ensimmäinen sulautuvan opetusmenetelmän (blended learning) mukaisesti toteutettu Practitioner-valmennus Suomessa.
Valmennuksessa yhdistämme kasvokkain tapahtuvan opetuksen digitaalisiin oppimisympäristöihinMenetelmän on todettu tuovan perinteistä luento-opetusta parempia oppimistuloksia, nopeuttavan uusien asioiden omaksumista ja kehittävän osallistujan itseohjautuvuutta.

Valmennus koostuu 
 • kymmenestä (10) kasvokkain tapahtuvasta lähiopetuspäivästä Helsingissä sekä 
 • lähiopetuspäivien välillä tapahtuvasta digitaalisesta oppimisesta.
*Koulutuspäivien määrät, pituudet ja ajankohdat voivat muuttua osallistujien tarpeiden pohjalta. Kuitenkin siten, että Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit sisällön osalta täyttyvät.

NLP Practitioner 2.0 -valmennuksessa otamme käyttöön lukuisia NLP-menetelmiä, joilla voimme positiivisesti vaikuttaa mm. omaan olotilaan, ajatteluun, vuorovaikutukseen, voimavaroihin ja tavoitteiden toteutumiseen...

Opettelemme NLP-taitoja, joita esimerkiksi seuraavat henkilöt ovat tunnetusti käyttäneet.

J. K. ROWLING
Harry Potter -kirjasarjan luoja
TONY ROBBINS
Maailmantähtien henkilökohtainen valmentaja
OPRAH WINFREY
Juontaja, mediapersoona
Tavallisesti NLP-koulutukset etenevät viikonloppu kerrallaan, jonka jälkeen saattaa olla useampi viikko taukoa ennen seuraavaa kurssipäivää.

NLP Practitioner 2.0 -valmennuksessa jatkamme harjoittelua, kohtaamista ja uuden oivaltamista tasaisesti myös kurssiviikonloppujen välillä syventävien verkkotapaamisten ja verkkomateriaalien avulla.

Valmennuksessa on mahdollista:
 • Oivaltaa selkeä suunta elämässä
 • ​Löytää syvä yhteys itseen ja sitä kautta muihin
 • ​Päästä eroon rajoittavista uskomuksista
 • Oppia kohtaamaan uudet asiat, ihmiset ja tapahtumat rohkeasti ja rauhallisesti
 • ​Löytää omat erityiset voimavarasi ja käyttää niitä aktiivisesti
 • ​Oppia luomaan tila, jossa sinun ja muiden on hyvä olla ja toimia
Säännölliset verkkotapaamiset ja tehtävät ovat kuin välietappeja, jotka motivoivat ja luovat selkeän jatkumon kohti kurssin seuraavia vaiheita. 

Sulautuva oppiminen tekee uuden oivaltamisesta mielenkiintoista antaen samalla uudenlaista motivaatiota ja yhteisön tukea NLP-polullasi.

Valmennuskokonaisuus on suunniteltu ihmisille, jotka haluavat nostaa sekä vuorovaikutuksen että mielenhallinnan taidot uudelle tasolle.
Millaisia oivalluksia NLP Practitioner 2.0 -valmennuksen myötä voi saada?
Katso, miten NLP Practitioner 2.0 -valmennus on vaikuttanut Kaijan elämään.
Kaija Kettunen, Valmennushuone Ketunpesä – Sinun kokoista hyvinvointia
NLP Practitioner 2.0 -valmennus
10 päivää lähiopetusta
Koulutus koostuu 10:stä kasvotusten tapahtuvasta lähiopetuspäivästä Helsingin keskustassa ja niiden välillä tapahtuvasta digitaalisesta oppimisesta. 
6 päivää verkko-oppimista & VIDEOtapaamisia
Joka toinen viikko jatkamme kurssia videotapaamisten välityksellä valmentajan ja osallistujien kesken. Videotapaamisista koostuu 6 päivää lähiopetuspäivien lisäksi. NLP Practitioner 2.0 -kurssin kokonaiskesto on siis kaiken kaikkiaan 16 päivää.
Kattavat lisämateriaalit itsenäiseen opiskeluun
Saat käyttöösi kattavan NLP Practitioner –materiaalin wire-sidottuna kirjana sekä e-kirjana, verkko-oppitunteja ja paljon muuta. Voit kerrata verkkoluentoja omaan tahtiin aina 12 kuukauden ajan kurssin päättymisestä.
Keskiviikko 20.1. - Lauantai 24.4.2021
Kurssin rakenne:

 Lähiopetus ke-pe 20.1. - 22.1. klo 9.30 - 17.00
        Verkko-opiskelu 23.1. - 19.2.
 Lähiopetus la-su 20. - 21.2. klo 9.30 - 17.00
        Verkko-opiskelu 22.2. - 19.3.
 Lähiopetus la-su 20. - 21.3. klo 9.30 - 17.00
        Verkko-opiskelu 22.3. - 21.4.
 Lähiopetus to-la 22. - 24.4. klo 9.30 - 17.00
Verkkotapaamisten tarkat ajankohdat sovimme kurssilaisten kanssa yhdessä siten, että ne sopivat parhaalla mahdollisella tavalla kaikille. Suurin osa verkko-opiskelusta on itsenäisesti tehtävää, joten siihen liittyviä harjoituksia voi tehdä itselle parhaiten sopivalla ajalla.

Lähiopetus - Kohtaamisia kasvotusten

Lähiopetuspäivät koostuvat lyhyistä teoriaosuuksista ja toiminnallisista harjoituksista ryhmässä ja parin kanssa. Harjoitusten kautta uudet taidot viedään heti käytäntöön ja uusia oivalluksia pääsee syntymään.

Valmennus etenee prosessinomaisesti, jolloin mm. ryhmän kiinnostus ja vireystila määrittelevät päivien lopullisen agendan.

Seuraavassa on esimerkki lähiopetuspäivän kulusta.

Pidämme yleensä aamuisin rauhoittavan rentoutustuokion ja käymme läpi mitä kuuluu. 

Tämän jälkeen esittelen agendalla olevan uuden asian ja siihen liittyvän harjoituksen. 

Teemme harjoituksesta demon, jonka jälkeen harjoitus tehdään pareittain tai pienryhmissä. Harjoituksen jälkeen käymme läpi, mitä ajatuksia se mahdollisesti herätti. 

Päivä päättyy energisoivaan loppurentoutukseen.

Verkko-opiskelu - Syventävät verkkotapaamiset

Lähiopetuspäivien välillä jatkamme opiskelua digitaalisesti.

Digitaalinen opiskelu pitää sisällään
 • Ryhmän säännölliset videotapaamiset (á 3 h) joka toinen viikko yhteisesti sovittavina ajankohtina
 • ​NLP Practitioner 2.0 –koulutuksen verkkoluennot (myös audiona)
 • Kurssilaisten laatimat referaatit opituista asioista ja uusista oivalluksista

Valmennusmateriaali - Itsenäinen oppiminen & jakaminen

"Onnellisimmat ihmiset eivät ole niitä, jotka saavat enemmän. Onnellisimmat ihmiset ovat niitä, jotka antavat enemmän."
―H. Jackson Brown Jr.
Toimintaamme ohjaa vahvasti ajatus ”se kasvaa, mihin huomio kiinnittyy”. Toisin sanoen, mitä enemmän voimme tarjota, sitä todennäköisemmin ihmiset myös jakavat saamaansa hyvää eteenpäin. 

Kattavan valmennus- ja lisämateriaalin avulla voit kerrata aiheita omaan tahtiin ja jakaa oivaltamiasi asioita sinulle tärkeiden ihmisten kanssa

Saat käyttöösi NLP Practitioner 2.0 –kurssimateriaalin, verkko-oppitunteja ja paljon muuta. Kaikki aineistot löytyvät omalta valmennussivultasi netistä, johon voit koska tahansa kirjautua sisään. Voit kerrata verkkoluentoja ja lisämateriaaleja missä ja milloin tahansa aina 12 kuukauden ajan kurssin päättymisestä.

Syventävät verkkotapaamiset

Lähiopetuspäivien välillä jatkamme opiskelua pääosin digitaalisesti. Verkkotapaamiset ja niihin liittyvät tehtävät ovat kuin välietappeja, jotka motivoivat ja luovat selkeän jatkumon kohti kurssin seuraavia vaiheita.

Digitaalinen opiskelu pitää sisällään
 • Ryhmän säännölliset videotapaamiset (á 3 h) joka toinen viikko yhteisesti sovittavina ajankohtina
 • ​NLP Practitioner –koulutuksen verkkoluennot* (myös audiona)
 • Kurssilaisten laatimat referaatit opituista asioista ja uusista oivalluksista*
*Verkkoluentoihin ja referaattien laatimiseen käytettävä aika on noin 2 tuntia/viikko.

"Onnellisimmat ihmiset eivät ole niitä, jotka saavat enemmän. Onnellisimmat ihmiset ovat niitä, jotka antavat enemmän."

―H. Jackson Brown Jr.

Toimintaamme ohjaa vahvasti ajatus ”se kasvaa, mihin huomio kiinnittyy”. Toisin sanoen, mitä enemmän voimme tarjota, sitä todennäköisemmin ihmiset myös jakavat saamaansa hyvää eteenpäin. 

Kattavan lisämateriaalin avulla voit kerrata aiheita omaan tahtiin ja jakaa oivaltamiasi asioita sinulle tärkeiden ihmisten kanssa

Saat käyttöösi kattavan NLP Practitioner 2.0 –materiaalin, verkko-oppitunteja ja paljon muuta. Kaikki aineistot löytyvät omalta valmennussivultasi netistä, johon voit koska tahansa kirjautua sisään. Voit kerrata verkkoluentoja ja lisämateriaaleja missä ja milloin tahansa aina 12 kuukauden ajan kurssin päättymisestä.

Siispä: Haluatko saada keinoja elämänlaatusi nostamiseksi uudelle tasolle ja tavoittaa tasapainon muutoksen keskellä?

Tasapainoisen elämän luomiseksi meillä on kolme vaihtoehtoa...

Voimme harjoitella mielenhallintaa itsenäisesti kirjojen tai uuden harrastuksen, kuten joogan avulla.

Voimme harjoitella mielenhallintaa itsenäisesti kirjojen tai uuden harrastuksen, kuten joogan avulla.
Voimme hakeutua ulkopuolisen ammattilaisen ohjattavaksi siinä toivossa, että saamme häneltä vastauksia elämäämme.
Tai voimme osallistua NLP-Practitioner 2.0 -valmennukseen, joka auttaa oivaltamaan juuri itselle merkitykselliset asiat omasta itsestä käsin samanhenkisten ihmisten tukemana.

Jos jokin asia on jollekin henkilölle mahdollista, on kenen tahansa mahdollista oppia tuo taito. Jokaisella on tarvittavat kyvyt ja voimavarat itselle tärkeiden muutosten aikaansaamiseksi – NLP:n avulla nämä taidot vain tuodaan esiin.

Voimme hakeutua ulkopuolisen ammattilaisen ohjattavaksi siinä toivossa, että saamme häneltä vastauksia elämäämme.

Tai voimme osallistua NLP-Practitioner 2.0 -valmennukseen, joka auttaa oivaltamaan juuri itselle merkitykselliset asiat omasta itsestä käsin samanhenkisten ihmisten tukemana.

Jos jokin asia on jollekin henkilölle mahdollista, on kenen tahansa mahdollista oppia tuo taito. Jokaisella on tarvittavat kyvyt ja voimavarat itselle tärkeiden muutosten aikaansaamiseksi – NLP:n avulla nämä taidot vain tuodaan esiin.

Nyt vuosi sen jälkeen, kun tajusin olevani todella stressaantunut, voin paljon paremmin ja tiedän melko hyvin, mitkä asiat mun elämässä on kuormittaneet mua eniten. Vaikka niin voisi luulla, ne eivät ole lapsiperhearki, omakotitalo tai "kiire töissä". 

Mua on kuormittaneet ympäristön vaatimukset toimia omien perustarpeiden vastaisesti sekä omat rajoittavat uskomukset siitä, mitä minun omasta mielestä pitäisi olla ja mitä muut minulta minun mielestäni odottavat.

Iloisena lähestyn 40 vuotta, kun olen kerrankin aidosti fiksumpi kuin vuosi sitten. Enkä paennut omaa elämääni, vaikka stressi käski paeta.
– NLP Practitioner -koulutuksen osanottaja

NLP Practitioner 2.0 on kokonaisuus, joka nostaa NLP:n opiskelun uudelle tasolle.

Se sisältää kaikki seuraavat materiaalit.

 • NLP Practitioner 2.0 -koulutus (yhteensä 16 päivää) ja -todistus (arvo 1999 €)
 • NLP Practitioner 2.0 -koulutusmateriaali painettuna, wire-sidottuna kirjana ja kattavat verkkomateriaalit (arvo 980 €)
 • NLP-päiväkirja (arvo 37 €)
 • Videotapaamiset ja oppitunnit verkossa (arvo 1197 €)

BONUS: Kun ilmoittaudut nyt, saat lisäksi kaikki seuraavat materiaalit käyttöösi heti.

(Saatavilla rajoitetun ajan.)

 • NLP:n Salat -kotikurssi – 57 verkko-oppituntia käytössäsi missä tahansa oletkin (Arvo 697 €)
 • NLP-kirjasarja postitse toimitettuna (Arvo 121,40 €)
 • NLP-työkirja: NLP:n 5 salaisuutta oman potentiaalin, merkityksen & harmonian löytämiseksi
 • NLP-kirja työhön ja vapaa-aikaan: Se kasvaa mihin huomio kiinnittyy (Anu Vihonen & Tiina Pajula)
 • Puro - Matkalla tyyneen itseen: 59 mukaan otettavaa havaintoa elämästä
 • Äänikirja: Polku - 57 mukaan otettavaa havaintoa elämästä
 • Videohaastattelut  – Katsottavat videotallenteet, joissa haastattelen kokeneita NLP-taitajia (Arvo 197 €)

Arvo yhteensä 5228,40 €

Hinta nyt 1590 €

sis. alv 24 %

(1282,26 € + alv 24 %)

Maksutavat: luottokortti ja lasku

Saat automaattisesti -6 %:n alennuksen maksaessasi koulutuksen yhdessä osassa, yht. 1590 €.
Mikäli haluat maksaa osissa, laskutamme varausmaksun 240 € heti ja loppuosan 1450 € (yht. 1690 €) sopimissamme erissä koulutuksen puoliväliin mennessä.

Varatun paikan voi peruuttaa 45 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Koulutusmateriaalit, NLP Practitioner -verkkoluennot ja koulutukseen liittyvät videotapaamiset toimitetaan koulutuksen alettua sekä sen aikana.

Voimassa rajoitetun ajan.

Lataa ilmainen e-raportti

3 KEINOA RAHOITTAA NEWAYN 
NLP-KURSSILLE OSALLISTUMINEN

NLP Practitioner 2.0 – Kysymyksiä & vastauksia
Valmennuspäivät?

Lähiopetus

Tammikuu
ke-pe 20.1. - 22.1. klo 9.30 - 17.00
Helmikuu
la-su 20. - 21.2. klo 9.30 - 17.00
Maaliskuu
la-su 20. - 21.3. klo 9.30 - 17.00
Huhtikuu
to-la 22. - 24.4. klo 9.30 - 17.00

Verkko-opetus

Verkkotapaamisten tarkat ajankohdat sovimme kurssilaisten kanssa yhdessä siten, että ne sopivat parhaalla mahdollisella tavalla kaikille. Suurin osa verkko-opiskelusta on itsenäisesti tehtävää, joten siihen liittyviä harjoituksia voi tehdä itselle parhaiten sopivalla ajalla.

Tammikuu
23.1. - 19.2.
Helmikuu
22.2. - 19.3.
Maaliskuu
22.3. - 21.4.

Mahdollisen poikkeustilanteen tapahtuessa koulutus voidaan tarvittaessa siirtää Zoom-oppimisympäristöön. Tällöin käytössämme ovat myös harkkahuoneet, joissa pariharjoitusten tekeminen onnistuu mainiosti.
Missä lähiopetus pidetään?
Lähiopetuspäivien koulutuspaikka on Valmennustila Roba 43, Iso Roobertinkatu 43 00120 Helsinki.
Mitä sisältöä valmennuksessa käsitellään?
Valmennuksesta on hyötyä sinulle, kun haluat löytää yhteyden itseen ja sitä kautta muihin, löytää voimavaroja, joita et tiennyt itselläsi olevan, päästä lähemmäksi muita ihmisiä ymmärtämällä paremmin heidän maailmankuviaan, päästä eroon negatiivisista ja rajoittavista uskomuksista, vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit sisällön ja kouluttajan osalta.
 • Mitä NLP on
 • ​Yhteyden vahvistaminen itseen ja muihin
 • ​Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys
 • ​Egon ja sisimmän välinen tasapaino
 • ​NLP:n perusoletukset osaksi elämää
 • ​Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten havainnointi eli kalibrointi 
 • ​Miellejärjestelmät – Visuaalinen, auditiivinen, loogisjärkevä ja kinesteettinen
 • Mielle-editoinnit – Kokemusten muuttaminen miellepiirteitä muuttamalla
 • ​Resurssien ankkurointi
 • ​Assosiointi ja dissosiointi
 • ​Eri näkökulmien merkitys
 • ​Aikajanatyöskentely
 • ​Vetovoimaisten tavoitteiden asettaminen
 • ​Visio, missio, intohimo ja kunnianhimo tavoitteiden saavuttamisessa
 • Rajoittavien uskomusten poistaminen ja voimaannuttavien uskomusten vahvistaminen
 • ​Erottelu- eli motivointityylit kanssakäymisessä
 • ​Loogiset tasot
 • ​Historian muuttaminen
 • ​Peloista vapautuminen nopean fobianhoidon avulla
 • Luopumisen taito ja uuden luomisen taide
 • ​Sanojen merkitys
 • ​Intuition kuuntelu
 • ​Mielen rauhoittaminen, rentoutuminen, hyvän olon lisääminen
Saako valmennuksesta todistuksen?
Kyllä, valmennuksen läpikäyneenä saat NLP Practitioner -todistuksen.
Kuka on kouluttajana tässä valmennuksessa?
Valmentajana toimii NLP Trainer Anu Vihonen, joka on kouluttanut pitkiä NLP-koulutuksia vuodesta 2010 lähtien. Hän on ollut kehittämässä 
digitaalista oppimisympäristöä kansainvälisessä e-Mentoring: New skills and competencies for new jobs –hankkeessa v. 2011 – 2013. Kouluttajana Anu Vihonen täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit.
Kuinka monta päivää NLP Practitioner –koulutuksesta voi olla pois?
Koulutuksesta voi olla pois kaksi – kolme päivää ja tuolloin saa NLP Practitioner -todistuksen samaan aikaan muiden osallistujien kanssa. Myös verkko-opetuspäivät lasketaan koulutuspäiviksi. Mikäli joudut olemaan poissa jonain päivänä, sinulla on mahdollisuus tulla veloituksetta korvaamaan poissaolopäivät seuraavalle kurssilleni. Saat toki parhaan hyödyn ollessasi paikalla aina kun mahdollista, sillä koulutus etenee uuteen aihealueeseen kurssipäivien edetessä.
Miten voin kouluttautua NLP-kouluttajaksi?
Suomen NLP-yhdistys on määritellyt NLP-koulutuksen etenemisen seuraavasti.

1) NLP Practitioner, 2) NLP Master Practitioner, 3) NLP Associate Trainer, 4) NLP Practitioner –ja NLP Master Practitioner –koulutukset uudelleen avustavana kouluttajana, 5) NLP Trainer, NLP-kouluttaja
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot?
Vahvistetun osallistumisen voi peruuttaa 45 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme osallistumismaksusta 50 %.

1. Vaihtoehto: maksu kerralla
Saat automaattisesti -6 %:n alennuksen maksaessasi koulutuksen yhdessä osassa. Voit valita maksutavaksi luottokortin tai sähköpostiin toimitettavan laskun.

2. Vaihtoehto: maksu osissa
Ilmoittautuessasi laskutamme varausmaksun heti, joka vähennetään myöhemmin koulutuksen loppusummasta. Loppuosan osallistumismaksusta laskutamme sopimissamme erissä, joista viimeinen erä on koulutuksen puoliväliin mennessä. Varausmaksu on sitova. Sitä ei palauteta, mikäli koulutukseen osallistuminen peruutetaan.
Kuinka rahoittaa NLP-kurssille osallistuminen?
Lataa ilmainen e-opas 3 keinoa rahoittaa Newayn NLP-kurssille osallistuminen oheisesta linkistä.
Muuta kysyttävää?
Laita viestiä tästä ja vastaamme mitä pikimmiten.

Tarjous

NLP Practitioner 2.0 on luotu erityisesti niiden ihmisten tarpeesta, jotka eivät tavallisesti ole pystyneet osallistumaan kattaville NLP-kursseille.

Usein ihmiset kertovat, että NLP:tä olisi mielenkiintoista opiskella, mutta heillä ei ole syystä tai toisesta ollut mahdollisuutta irtaantua työstä, perheestä tai muusta arjesta kurssin ajaksi.

Tämä on täysin ymmärrettävää ja juuri siksi NLP Practitioner 2.0 on luotu.

Vaikka valmennuskokonaisuus on tällä hetkellä sisällöltään yli 5200 euron arvoinen, voi kuka tahansa ilmoittautua siihen nyt alkaen 1590 euroa (sis. alv 24 %).

Tarkoitus

Tavallisesti NLP-koulutukset etenevät viikonloppu kerrallaan, jonka jälkeen saattaa olla useampi viikko taukoa ennen seuraavaa kurssipäivää.

Jatkamme kuitenkin harjoittelua, kohtaamista ja uuden oivaltamista tasaisesti myös varsinaisten kurssiviikonloppujen välillä. Ja mikä parasta, voit osallistua isoon osaan kurssista omalla ajallasi, missä ikinä oletkin.

NLP Practitioner 2.0 antaa uudenlaista vapautta NLP:n omaksumiseen ja samanaikaisesti on mahdollista kokea ryhmähengen voimaannuttava vaikutus säännöllisten kohtaamisten myötä. Se ei kuitenkaan vaadi osallistujalta yhtä paljon uhrauksia aikaan, matkustamiseen ja järjestelyihin liittyen kuin tavallisesti. 

Kurssi on luotu, jotta useampi ihminen saisi mahdollisuuden osallistua pitkäkestoiselle ja kattavalle NLP-kurssille.

Aika on valttia...

Vanha kiinalainen sananlasku sanoo: "Paras hetki istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras hetki on tehdä se nyt.".

Tämän päivän maailmassa, missä lähes kaikki on helposti saatavilla, voi olla vaikeaa löytää selkeää suuntaa ja motivaatiota jotain asiaa kohtaan. Vaihtoehtoja on niin paljon, että valintoja on yhä vaikeampi tehdä.

Saatamme esimerkiksi katsoa TV-ohjelmaa ja heti mainoskatkon alkaessa vaihtaa kanavaa. Muutamme kanavaa, koska tiedämme että emme häviä siinä mitään.

Sillä hetkellä kun päätät sijoittaa itsesi kehittämiseen, huomaat
sitoutumisesi kasvavan ja todellinen oppiminen voi alkaa. 

Tästä syystä myös NLP-valmennus on ennen kaikkea sijoitus. Sen perimmäinen tarkoitus on motivoida sinua kohti omannäköistä elämää.

NLP Practitioner 2.0 on nlp-valmennuskokonaisuus, jollaista ei tietojemme mukaan ole aikaisemmin järjestetty Suomessa ennen kevättä 2020. 20.1.2021 alkava valmennus on ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa oma nlp-matka. Valmennukseen on rajallinen määrä paikkoja, joten toimi nopeasti.

Kiitos vielä kerran mielenkiinnostasi – nähdään, kuullaan ja kohdataan valmennuksessa.

Anu Vihonen

PS. 20.1.2021 alkava valmennus on ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa oma NLP-matkasi, sillä emme vielä osaa sanoa tullaanko valmennuskokonaisuutta jatkamaan vuoden 2021 jälkeen. Tutustu valmennukseen tällä sivulla ja varmista paikkasi pian. Paikkoja on rajoitetusti.

Kurssilaisten kommentteja

”Selkeytesi ja kouluttajaosaamisesi vakuuttaa syvemmin kerta kerralta. Tuot upeasti esille NLP:n kehityksen sen alkuajoilta tähän päivään. Tunnen itseäni nyt paljon paremmin. Kiitos kun saan olla mukana.” 

– NLP Practitioner -osallistuja

”Hyvän valmentajan tunnistaa siitä, että hän tuntee alansa läpikotaisin, kykenee innostamaan, ymmärtämään missä kohtaa valmennettava on menossa ja tarjoamaan juuri oikeaa tukea oikeassa kohtaa. Anu Vihosella on hämmästyttävä kyky nähdä ja huomioida kaikki ryhmän ihmiset. Jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on ja on vieläpä ok juuri sellaisena kuin on - sitähän me kaikki janoamme.”

– NLP Practitioner -osallistuja

Olet taitava, huumorintajuinen, kaikki huomioiva, lempeä, empaattinen ja osaava ope. Kiitos!

– NLP Practitioner -osallistuja

"Kiitos ihana Anu tästä huikeasta matkasta mielen ja kielen sopukoihin. Olet super osaava ja viisas ohjaaja. Loit turvallisen ilmapiirin, kun kaikki on ok! Empatiakykysi auttoi vaikeissa tilanteissa."

– NLP Practitioner -osallistuja

Iso kiitos NLP-opeista ja ihmisläheisestä ihanasta asenteestasi. On ollut ilo osallistua yhteiselle matkalle.

– NLP Practitioner -osallistuja

Ihana ja rakas Anu! Esikuva, valmentaja, ope, kanssakulkija, elämän valo, voimaannuttava hörheliini, oot paras. Kiitos!

– NLP Practitioner -koulutuksen avustava kouluttaja

Missä lähiopetus pidetään?
Lähiopetuspäivien koulutuspaikka on Valmennustila Roba 43, Iso Roobertinkatu 43 00120 Helsinki.
Mitä sisältöä valmennuksessa käsitellään?
Valmennuksesta on hyötyä sinulle, kun haluat löytää yhteyden itseen ja sitä kautta muihin, löytää voimavaroja, joita et tiennyt itselläsi olevan, päästä lähemmäksi muita ihmisiä ymmärtämällä paremmin heidän maailmankuviaan, päästä eroon negatiivisista ja rajoittavista uskomuksista, vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Sisällöltään koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit.
Saako valmennuksesta todistuksen?
Kyllä, valmennuksen läpikäyneenä saat NLP Practitioner -todistuksen.
Kuka on kouluttajana tässä valmennuksessa?
Valmentajana toimii NLP Trainer Anu Vihonen, joka on kouluttanut pitkiä NLP-koulutuksia vuodesta 2010 lähtien. Hän on ollut kehittämässä 
digitaalista oppimisympäristöä kansainvälisessä e-Mentoring: New skills and competencies for new jobs –hankkeessa v. 2011 – 2013. Kouluttajana Anu Vihonen täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit.
Kuinka rahoittaa NLP-kurssille osallistuminen?
Lataa ilmainen e-opas 3 keinoa rahoittaa Newayn NLP-kurssille osallistuminen oheisesta linkistä.
Muuta kysyttävää?
Laita viestiä tästä ja vastaamme mitä pikimmiten.

NLP Practitioner 2.0

Varmista paikkasi valmennuksessa.

countdown
00 Years 00 Months 00 Weeks 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds
© Copyright 2019 - 2021+  - Neway - Kaikki oikeudet pidätetään.