Lauantai 2.4.2022 - Sunnuntai 7.8.2022
 Klikkaa videota laittaaksesi äänet päälle.
-- NLP PRACTITIONER 2.0 --
Valmennuskokonaisuus, joka auttaa löytämään uudenlaisen merkityksen elämään, työhön ja ihmissuhteisiin.
Koko NLP Practitioner -valmennuspolku 
etänä & omalla verkkoalustalla.
-- NLP PRACTITIONER 2.0 --
Valmennuskokonaisuus, joka auttaa löytämään uudenlaisen merkityksen elämään, työhön ja ihmissuhteisiin.
Koko NLP Practitioner -valmennuspolku 
etänä & omalla verkkoalustalla.
Ainoa Anu Vihosen kouluttama NLP Practitioner -valmennus vuonna 2022.
16 päivän oivalluttava valmennus, jossa opit NLP:n perusteet yhdessä samanhenkisen ryhmän kanssa.

NLP on saanut alkunsa taitavien ihmisten mallittamisesta. Jos jollakulla on jokin taito, on kaikilla mahdollisuus oppia se. NLP on joukko menetelmiä ja tekniikoita, joilla voit päästä kiinni tuohon potentiaaliin, muuttaa ajatteluasi ja siten koko elämääsi.

Haluatko lisätietoa valmennuksesta, NLP:stä tai muusta?

Kuinka rahoittaa osallistuminen?

Mitä NLP on ja miten voit vaikuttaa elämääsi sen avulla?

Anu Vihonen
NLP Trainer & Coach

Hei, 

lämmin kiitos mielenkiinnostasi NLP:tä kohtaan.

Usein ihmiset kertovat haluavansa päästä eroon stressistä arjen keskellä, saada enemmän aikaa itselleen ja palauttaa seesteisyys päivittäiseen elämään. Osa haluaa työkaluja työssä jaksamiseen ja siinä kehittymiseen, omien erityistaitojen esiin tuomiseen sekä omannäköisen elämän luomiseen. On myös ihmisiä, jotka kaipaavat toimivia menetelmiä toimiessaan esimerkiksi asiakasvastaavana, assistenttina, esimiehenä, projektipäällikkönä, terapeuttina tai valmentajana.

Kuten jo saatat tietää, on NLP oivalluttava keino näiden asioiden mahdollistamiseksi

Moni kuitenkin asuu paikkakunnalla, jossa ei järjestetä NLP-koulutuksia – ja osalla on elämäntilanteen vuoksi juuri nyt haastavaa osallistua pitkille kursseille.

NLP Practitioner 2.0

Tämän johdosta toteutamme NLP Practitioner 2.0 -koulutuksen, jossa yhdistämme kasvokkain verkon välityksellä tapahtuvan opetuksen, kohtaamisen ja harjoittelun digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Opit NLP:n perustaidot ja voit heti viedä niitä käytäntöön. Koska oppiminen tapahtuu sekä yhdessä etänä että itsenäisesti verkkoalustalla, voit osallistua siihen mistä tahansa. 


NLP Practitioner 2.0 -koulutus koostuu

 • yhteensä kymmenestä (10) kasvokkain tapahtuvasta opetuspäivästä livenä Zoom-ohjelman välityksellä

sekä opetuspäivien välillä tapahtuvasta

 • itsenäisestä oppimisesta omalta valmennussivulta käsin.

NLP-polku, joka vie uudelle tasolle...


NLP Practitioner 2.0 -koulutuksessa on mahdollista

 •  Tavoittaa syvä yhteys itseen ja sitä kautta muihin
 • ​Löytää uusi suunta elämässä
 • ​Päästä eroon rajoittavista uskomuksista
 • ​Oppia kohtaamaan uudet tai jännittävät asiat, ihmiset ja tilanteet rohkeasti ja rauhallisesti
 • ​Oivaltaa omat erityiset voimavarasi ja ottaa niitä aktiivisesti käyttöön
 • Oppia luomaan tila, jossa itsen ja muiden on hyvä olla ja toimia

Perinteisesti NLP-koulutukset etenevät viikonloppu kerrallaan, jonka jälkeen saattaa olla useampi viikko taukoa ennen seuraavaa kurssipäivää.

NLP Practitioner 2.0 -kurssilla jatkamme harjoittelua, kohtaamista ja uuden oivaltamista tasaisesti myös lähiopetuspäivien välillä syventävien verkkomateriaalien avulla.

Uudenlaista motivaatiota


Säännölliset verkkotapaamiset sekä niiden välillä toteutettavat tehtävät ovat kuin välietappeja, jotka motivoivat ja luovat jatkumon kohti kurssin seuraavia vaiheita. 

Tällainen sulautuva oppiminen tekee uuden oivaltamisesta mielenkiintoista antaen samalla intoa ja yhteisön tukea omalla NLP-matkallasi.

Kurssikokonaisuus auttaa nostamaan sekä vuorovaikutuksen että mielenhallinnan taidot uudelle tasolle. Kurssin läpikäyneenä saat itsellesi NLP Practitioner -todistuksen.

Valmennuksesta on hyötyä, kun mm. haluat...
 • löytää yhteyden itseen ja sitä kautta muihin
 • ottaa käyttöön voimavaroja, joita et välttämättä tiennyt itselläsi olevan
 • ​muodostaa hyvän kontaktin ihmisiin ymmärtämällä paremmin heidän maailmankuviaan – tästä on apua erityisesti opettajille, kouluttajille, myyjille, esiintyjille sekä muille, jotka haluavat myönteisesti vaikuttaa ympäristöönsä
 • päästä eroon negatiivisista ja rajoittavista uskomuksista
 • oppia tunnistamaan ja käsittelemään ei-toivottuja tunnetiloja rakentavasti
 • ​ymmärtää egon & sisimmän välisen tasapainon merkitystä – ja sitä, kuinka voit hyödyntää molempien parhaita puolia elämässäsi
Valmennuksen rakenne
10 PÄIVÄÄ LÄHIOPETUSTA

Koulutus koostuu kymmenestä kasvotusten tapahtuvasta lähiopetuspäivästä Zoom-ohjelman välityksellä sekä niiden välillä tapahtuvasta itsenäisestä oppimisesta. 

6 PÄIVÄÄ ITSENÄISTÄ OPISKELUA VERKOSSA

Lähiopetuspäivien välillä jatkamme harjoittelua ja uuden oivaltamista tasaisesti syventävien verkkomateriaalien ja tehtävien avulla omalta valmennussivulta käsin.

UUDEN OIVALTAMISTA TUKEVAT LISÄMATERIAALIT

Saat käyttöösi kattavan NLP Practitioner –materiaalin kirjana sekä e-kirjana, verkko-oppitunteja ja paljon muuta. Voit kerrata verkkoluentoja omaan tahtiin aina 12 kuukauden ajan kurssin päättymisestä.

Lauantai 2.4.2022 - Sunnuntai 7.8.2022

 Lähiopetus kasvokkain Zoom-ohjelman välityksellä

la-su 2. - 3.4. alkaen klo 10.00
ke 13.4. klo 17.00 - 19.30
la-su 7. - 8.5. alkaen klo 10.00
ke 18.5. klo 17.00 - 19.30
la-su 11. - 12.6. alkaen klo 10.00
ke 6.7. klo 17.00 - 19.30
ke 27.7. klo 17.00 - 19.30
la 6. - 7.8. alkaen klo 10.00

 Verkko-opiskelua omaan tahtiin aikavälillä

4.4. - 12.4.
14.4. - 6.5.
19.5. - 10.6.
13.6. - 5.7.
7.7. - 26.7.
28.7. - 5.8.

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita
Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit sisällön ja kouluttajan osalta.
 • Mitä NLP on 
 • ​Yhteyden vahvistaminen itseen ja muihin 
 • ​Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys 
 • ​Egon ja sisimmän välinen tasapaino 
 • ​NLP:n perusoletukset osaksi elämää
 • ​Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten havainnointi eli kalibrointi
 • ​Miellejärjestelmät
 • Mielle-editoinnit – Kokemusten muuttaminen miellepiirteitä muuttamalla
 • ​Resurssien ankkurointi
 • ​Assosiointi ja dissosiointi
 • ​Eri näkökulmien merkitys
 • ​Aikajanatyöskentely
 • ​Vetovoimaisten tavoitteiden asettaminen
 • ​Visio, missio, intohimo ja kunnianhimo tavoitteiden saavuttamisessa
 • Rajoittavien uskomusten poistaminen ja voimaannuttavien uskomusten vahvistaminen
 • ​Erottelu- eli motivointityylit kanssakäymisessä 
 • ​Loogiset tasot 
 • ​Historian muuttaminen 
 • ​Peloista vapautuminen nopean fobianhoidon avulla
 • Luopumisen taito ja uuden luomisen taide 
 • ​Sanojen merkitys 
 • ​Intuition kuuntelu
 • ​Mielen rauhoittaminen, rentoutuminen, hyvän olon lisääminen
Kohtaamisia kasvotusten verkossa


NLP Practitioner 2.0 -koulutus koostuu kymmenestä kasvotusten tapahtuvasta lähiopetuspäivästä Zoom-ohjelman välityksellä sekä niiden välillä tapahtuvasta digitaalisesta oppimisesta.

Lähiopetuspäivät koostuvat lyhyistä teoriaosuuksista ja toiminnallisista harjoituksista sekä ryhmässä että parin kanssa. Harjoitusten kautta uudet taidot viedään heti käytäntöön ja uusia oivalluksia pääsee syntymään.

Koulutus etenee prosessinomaisesti, jolloin ryhmän kiinnostus, vireystila ja tavoitteet määrittelevät päivien lopullisen agendan.

Seuraavassa on esimerkki lähiopetuspäivän kulusta.

 • Pidämme aamuisin rauhoittavan rentoutustuokion ja käymme läpi mitä kuuluu. 
 • Tämän jälkeen esittelen agendalla olevan uuden asian ja siihen liittyvät harjoitukset. 
 • Teemme harjoituksista demon, jonka jälkeen harjoitukset tehdään pareittain tai pienryhmissä käyttäen Zoomin virtuaalisia huoneita. Kunkin harjoituksen jälkeen käymme läpi, mitä ajatuksia se mahdollisesti herätti.
 • Päivä päättyy energisoivaan loppurentoutukseen.
Syventävät verkkotehtävät


Lähiopetuspäivien välillä jatkamme opiskelua digitaalisesti omalta valmennussivulta käsin. Verkkotapaamiset ja syventävät verkkotehtävät ovat kuin välietappeja, jotka motivoivat ja luovat jatkumon kohti kurssin seuraavia vaiheita.

Digitaalinen opiskelu pitää sisällään

 • ​ NLP Practitioner -koulutuksen verkkoluennot ja äänitteet 
 • ​Kirjoitettavat referaatit opituista asioista ja uusista oivalluksista


Verkkoluentoihin ja referaattien laatimiseen käytettävä aika on noin 2 tuntia/viikko.

Oivalluttavat lisämateriaalit


Lisämateriaalien avulla voit kerrata aiheita omaan tahtiin ja jakaa oivaltamiasi asioita sinulle tärkeiden ihmisten kanssa. 

Saat käyttöösi kattavan NLP Practitioner -materiaalin, verkko-oppitunteja ja paljon muuta. Kaikki aineistot löytyvät omalta valmennussivultasi netistä, johon voit koska tahansa kirjautua sisään. Voit kerrata verkkoluentoja ja lisämateriaaleja missä ja milloin tahansa aina 12 kuukauden ajan kurssin päättymisestä.

NLP Practitioner 2.0 on kokonaisuus, joka nostaa NLP:n opiskelun uudelle tasolle.
Kun ilmoittaudut mukaan nyt, saat…
 NLP Practitioner 2.0 -koulutuksen (yhteensä 16 päivää) ja -todistuksen
(Arvo 1999 €)
 NLP Practitioner 2.0 -koulutusmateriaalin painettuna kirjana sekä kattavat verkkomateriaalit
(Arvo 980 €)
 NLP Practitioner 2.0 -oppitunnit verkossa
(Arvo 1197 €)
Kun varmistat paikkasi tänään, saat lisäksi kaikki seuraavat materiaalit käyttöösi ilmaiseksi...
(Saatavilla vain rajoitetun ajan.)
 NLP-Opas Omannäköiseen Elämään -kotikurssi – 14 vaihetta sisäisten voimavarojen herättämiseksi
(Arvo 605 €)
 NLP & Ihmissuhteet -verkkovalmennus – Sosiaalipanoraamamenetelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen ihmissuhteiden rikastuttamiseksi
(Arvo 497 €)
 NLP-e-kirjasarja: 

1) NLP-Työkirja 
2) Uuden Edessä – NLP-opas sisäiseen kasvuun 
3) Puro – Matkalla tyyneen itseen
(Arvo 63,90 €)
 Äänikirjasarja: 

1) Sisin – Tie suorittamisesta seesteisyyteen 
2) Polku – 57 mukaan otettavaa havaintoa elämästä
(Arvo 51,95 €)
Arvo yhteensä 5 393, 85 €
Hinta nyt: 1 497 €
(1 207,26 + alv 24 %)
Saat automaattisesti -11 %:n alennuksen maksaessasi koulutuksen yhdessä osassa, yht. 1497 €.
Mikäli haluat maksaa osissa, laskutamme varausmaksun 240 € heti ja loppuosan 1457 € (yht. 1697 €) sopimissamme erissä koulutuksen loppuun mennessä.

Maksutavat: luottokortti ja lasku.
Koulutusmateriaalit, NLP Practitioner -verkkoluennot, koulutukseen liittyvät videotapaamiset sekä bonus-materiaalit toimitetaan koulutuksen alettua sekä sen aikana. Saat aina ilmoituksen uusien materiaalien tullessa saataville.
Nyt vuosi sen jälkeen, kun tajusin olevani todella stressaantunut, voin paljon paremmin ja tiedän melko hyvin, mitkä asiat mun elämässä on kuormittaneet mua eniten. Vaikka niin voisi luulla, ne eivät ole lapsiperhearki, omakotitalo tai "kiire töissä". 

Mua on kuormittaneet ympäristön vaatimukset toimia omien perustarpeiden vastaisesti sekä omat rajoittavat uskomukset siitä, mitä minun omasta mielestä pitäisi olla ja mitä muut minulta minun mielestäni odottavat.

Iloisena lähestyn 40 vuotta, kun olen kerrankin aidosti fiksumpi kuin vuosi sitten. Enkä paennut omaa elämääni, vaikka stressi käski paeta.

– NLP Practitioner -osallistuja
Lisätietoa valmennuksesta
Valmennuspäivät, 2.4.2022 - 7.8.2022
*Viikonloppuopetuksen tarkat kellonajat ilmoitetaan erikseen.

Lähiopetus kasvokkain Zoom-ohjelman välityksellä

la-su 2. - 3.4. alkaen klo 10.00
ke 13.4. klo 17.00 - 19.30
la-su 7. - 8.5. alkaen klo 10.00
ke 18.5. klo 17.00 - 19.30
la-su 11. - 12.6. alkaen klo 10.00
ke 6.7. klo 17.00 - 19.30
ke 27.7. klo 17.00 - 19.30
la 6. - 7.8. alkaen klo 10.00

Verkko-opiskelua omaan tahtiin aikavälillä

4.4. - 12.4.
14.4. - 6.5.
19.5. - 10.6.
13.6. - 5.7.
7.7. - 26.7.
28.7. - 5.8.
Kuinka lähiopetus toteutetaan?
Lähiopetukset pidetään kasvotusten Zoom-ohjelman välityksellä. Tarvitset mikrofonilla ja kameralla varustetun tietokoneen tai muun laitteen sekä internet-yhteyden osallistuaksesi tapaamisiin. Voit siis osallistua lähiopetuksiin juuri sinulle sopivasta rauhallisesta paikasta käsin.
Saako valmennuksesta todistuksen?
Kyllä, valmennuksen läpikäyneenä saat NLP Practitioner -todistuksen.
Kuka on kouluttajana tässä valmennuksessa?
Valmentajana toimii Senior NLP Trainer & Coach Anu Vihonen, joka on kouluttanut pitkiä NLP-koulutuksia vuodesta 2010 lähtien. Hän on ollut kehittämässä digitaalista oppimisympäristöä kansainvälisessä e-Mentoring: New skills and competencies for new jobs –hankkeessa v. 2011 – 2013. Kouluttajana Anu täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit.
Kuinka monta päivää koulutuksesta voi olla pois?
Jotta NLP Practitioner -valmennuksen kriteerit täyttyvät, voi koulutuksesta olla pois enintään kaksi (2) päivää. Näin saat NLP Practitioner -todistuksen samaan aikaan muiden osallistujien kanssa. Myös verkko-opetuspäivät lasketaan koulutuspäiviksi. 

Mikäli joudut olemaan poissa jonain päivänä, sinulla on mahdollisuus korvata poissaolopäivät toisella NLP Practitioner -kurssilla sopimalla siitä erikseen. Parhaan hyödyn valmennuksesta saat ollessasi paikalla aina kun mahdollista, sillä koulutus etenee uuteen aihealueeseen kurssipäivien edetessä.
Miten voin kouluttautua NLP-kouluttajaksi?
Suomen NLP-yhdistys on määritellyt NLP-koulutuksen etenemisen seuraavasti.

1) NLP Practitioner
2) NLP Master Practitioner
3) NLP Associate Trainer
4) NLP Practitioner -ja NLP Master Practitioner -koulutukset avustavana kouluttajana
5) NLP Trainer
Peruutusehdot
Vahvistetun osallistumisen voi peruuttaa viimeistään 21 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää (11.3.2022). Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitetaan osallistumismaksusta 50 %.
Kysyttävää?
Laita viestiä tästä ja vastaamme sinulle viimeistään seuraavana päivänä.
Ilmoittautuminen ja maksutavat
1. Vaihtoehto: maksu kerralla
Voit valita maksutavaksi luottokortin tai sähköpostiin toimitettavan laskun ja maksaa koulutuksen kerralla. Tällöin saat automaattisesti –11 %:n alennuksen loppusummasta.

2. Vaihtoehto: maksu osissa
Mikäli haluat maksaa osissa, laskutamme varausmaksun 240 € heti ja loppuosan 1457 € (yht. 1697 €) sopimissamme erissä koulutuksen loppuun mennessä. Varausmaksu on sitova. Sitä ei palauteta, mikäli koulutukseen osallistuminen peruutetaan. 

Kun pohdit, kuinka työnantaja, oppilaitos tai muu taho voisi auttaa rahoittamaan osallistumisesi, otathan yhteyttä tästä ja autamme selvittämään parhaan mahdollisen järjestelyn kanssasi.
Kysyttävää?
Laita viestiä tästä ja vastaamme sinulle viimeistään seuraavana päivänä.
Tarkoitus


NLP Practitioner 2.0 on luotu erityisesti niiden ihmisten toiveesta, jotka eivät aikaisemmin ole pystyneet osallistumaan kattaville NLP-kursseille.

Usein ihmiset nimittäin kertovat, että NLP:tä olisi mielenkiintoista opiskella, mutta heillä ei ole syystä tai toisesta ollut mahdollisuutta irtaantua työstä, perheestä tai muusta arjesta kurssin ajaksi.

Nämä ovat syitä siihen, miksi NLP Practitioner 2.0 on luotu.

Menetelmä


Tavallisesti NLP-koulutukset etenevät viikonloppu kerrallaan, jonka jälkeen saattaa olla useampi viikko taukoa ennen seuraavaa kurssipäivää.

Jatkamme kuitenkin harjoittelua, kohtaamista ja uuden oivaltamista tasaisesti varsinaisten kurssiviikonloppujen välillä. Voit siis osallistua isoon osaan kurssista omalla ajallasi, missä ikinä oletkin.

NLP Practitioner 2.0 antaa uudenlaista vapautta NLP-taitojen omaksumiseen – ja samanaikaisesti on mahdollista kokea ryhmähengen voimaannuttava vaikutus. Valmennus ei kuitenkaan vaadi sinulta yhtä paljon aikaa matkustamiseen ja muihin järjestelyihin kuin tavallisesti. 

Kurssi on luotu, jotta useampi ihminen saisi mahdollisuuden osallistua pitkäkestoiseen ja kattavaan NLP-koulutukseen. 

Aika on valttia...


Vanha kiinalainen sananlasku sanoo: "Paras hetki istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras hetki on tehdä se nyt."

Tämän päivän maailmassa voi joskus olla vaikeaa löytää selkeää suuntaa ja motivaatiota siihen, kuinka edetä. Vaihtoehtoja on niin paljon, että valintoja on yhä vaikeampi tehdä.

Sillä hetkellä, kun päätämme sijoittaa omaan itseen, huomaamme sitoutumisen ja sisäisen energiamme kasvavan. Silloin nimittäin todellinen oppiminen alkaa. 

Tästä syystä myös NLP-valmennus on ennen kaikkea sijoitus omaan itseen. Sen perimmäinen tarkoitus on motivoida sinua kohti omannäköistäsi elämää – ja auttaa kehittämään niitä asioita itsessäsi, jotka ovat oleellisia juuri henkilökohtaisella kehityspolullasi. 

NLP Practitioner 2.0 on ainutlaatuinen valmennuskokonaisuus, joka auttaa löytämään uudenlaisen merkityksen omasta elämästä, työstä ja ihmissuhteista

Valmennukseen on rajallinen määrä paikkoja, joten toimi nopeasti.

Copyright © 2022 Neway.fi – Kaikki oikeudet pidätetään.
Ota yhteyttä tästä tai soita 040 510 8246