Oivalla tämä ja saat kenet tahansa kiinnostumaan itsestäsi!
ILMAINEN E-OPAS JA HARJOITUS
Lataa ilmainen e-opas ja nosta vuorovaikutuksesi uudelle tasolle...!
Lataa ilmainen e-opas ja nosta vuorovaikutuksesi uudelle tasolle...!
Tietosi on 100%:sti suojattu.
Voit saada enemmän ystäviä kahdessa kuukaudessa tulemalla kiinnostuneeksi muista, kuin kahdessa vuodessa yrittäen saada muut kiinnostumaan itsestäsi. – Dale Carnegie

Anu Vihonen, 
NLP Trainer & Coach


Mitä kuuluu?”, ”Sain ideasta kiinni!”, ”Hyvältä näyttää!”

Sanat, joita käytämme ja joihin reagoimme kertovat siitä, minkä miellejärjestelmän kautta pääasiassa ajattelemme. Kokeile harjoitusta ja oivalla, kuinka voit kommunikoida sen mukaan, miten huomaat toisen ihmisen ajattelevan. Tällä tavoin voimme nopeasti luoda yhteyden toiseen ihmiseen.
E-Opas ja harjoitus (miellejärjestelmätesti)
 • Testaa, mihin harjoituksessa olevista kohdista reagoit myönteisimmin ja huomaa, mitä miellejärjestelmää käytät
 • Ymmärrä, millaisia eroja on visuaalisesti, auditiivisesti, kinesteettisesti ja loogisjärkevästi ajattelevilla ihmisillä
 • Huomaa, kuinka samaa tarkoittava lause voidaan ilmaista monella eri tavalla, riippuen siitä, mitä miellejärjestelmää henkilö käyttää
 • Muuta omaa tapaasi kommunikoida sen mukaan, miten huomaat toisen henkilön ajattelevan
Kommunikoinnin uusi taso
NLP?
NLP on joukko menetelmiä ja tekniikoita, joiden avulla voit parantaa suorituksiasi millä tahansa elämän osa-alueella. Tämä e-opas sisältää yhden menetelmän, jonka avulla voit parantaa omia vuorovaikutustaitojasi. Voit käyttää sen sisältöä hyödyksi niin ihmissuhteissa, uusien ja vanhojen asiakkaiden kanssa, kuin oman itsesi kehittämisessä.

 • Olen tehnyt Juhan kanssa yhteistyötä jo useamman vuoden. Meidän keskustelumme ovat aina olleet inspiroivia ja kuitenkin olen aika ajoin miettinyt, että mahtaako hän ihan täysin ymmärtää mitä tarkoitin. 

  NLP:n myötä tutustuin miellejärjestelmiin. Siihen miten ihmiset eroavat toisistaan riippuen mitä aistikanavaa tai miellejärjestelmää yleisimmin käyttää. Sinänsä ihan pikku juttu ja kuitenkin vaikkapa viestin perillemenon kannalta elintärkeää.

  Kun seuraavan kerran palaveerattiin, onnistuin nyt bongaamaan hänen puheestaan seuraavan lauseen: ”Mä näen jo sen auton tossa meidän parkkipaikalla ja teipit siinä kyljissä.” 
Ymmärsin Juhan käyttävän eniten visuaalista aistikanavaa. Visuaaliselle on myös ominaista, että hän on ajattelussaan nopea ja haluaa keskittyä kokonaisuuksiin.


  Muutin omat sanani visuaaliselle kielelle (esim. näyttää), nopeutin puhettani Juhan tempoon ja keskityin hänen kanssaan keskustellessani kokonaisuuksiin. Keskinäinen kommunikointimme nousi näin aivan uudelle tasolle. Nyt ymmärrämme toisiamme.

  Kalle Lahtinen
NEWAY   I   Rekisteriseloste