Uudistettu NLP Practitioner 2.0 
-valmennus nyt kokonaan verkossa
Livenä Zoom-ohjelman välityksellä & itsenäisesti verkkoalustalla
Varmista paikkasi NLP Practitioner 2.0 
-valmennuksessa -46 %:n alennuksella.
Tervetuloa uudenlaiseen NLP Practitioner 2.0 -valmennukseen

23.1. - 25.4.2021, 8 live-opetuspäivää Zoomissa & 8 päivää itsenäistä verkko-oivaltamista


Anu Vihonen

NLP Trainer & Coach
Kiitos mielenkiinnostasi NLP:tä kohtaan.

Usein ihmiset kertovat, että he haluaisivat päästä eroon stressistä ja turhista paineista arjen keskellä - saada enemmän aikaa itselleen. 

Moni kuitenkin asuu paikkakunnalla, jossa ei järjestetä NLP-koulutuksia. Osalla on elämäntilanteen vuoksi juuri nyt haastavaa osallistua pitkille kursseille.

NLP Practitioner 2.0

Tämän vuoksi toteutamme uudenlaisen NLP Practitioner 2.0 -koulutuksen, jossa yhdistämme kasvokkain verkon välityksellä tapahtuvan opetuksen digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Sulautuvan opetusmenetelmän on todettu tuovan perinteistä luento-opetusta parempia oppimistuloksia, nopeuttavan uusien asioiden omaksumista ja kehittävän osallistujan itseohjautuvuutta.

NLP Practitioner 2.0 -koulutus koostuu kahdeksasta (8) kasvokkain tapahtuvasta live-opetuspäivästä Zoomissa sekä opetuspäivien välillä tapahtuvasta itsenäisestä digitaalisesta oppimisesta.

NLP-polku, joka vie uudelle tasolle...

NLP Practitioner 2.0 -koulutuksessa on mahdollista
 • Löytää syvä yhteys itseen ja sitä kautta muihin
 • ​Oivaltaa selkeä suunta elämässä
 • ​Päästä eroon rajoittavista uskomuksista
 • ​Oppia kohtaamaan uudet asiat, ihmiset ja tapahtumat rohkeasti ja rauhallisesti
 • ​Löytää omat erityiset voimavarasi ja käyttää niitä aktiivisesti
 • ​Oppia luomaan tila, jossa sinun ja muiden on hyvä olla ja toimia
Perinteisesti NLP-koulutukset etenevät viikonloppu kerrallaan, jonka jälkeen saattaa olla useampi viikko taukoa ennen seuraavaa kurssipäivää.

NLP Practitioner 2.0 -kurssilla jatkamme harjoittelua, kohtaamista ja uuden oivaltamista tasaisesti myös lähiopetuspäivien välillä syventävien verkkomateriaalien avulla.

Uudenlaista motivaatiota

Säännölliset verkkotapaamiset sekä tehtävät ovat kuin välietappeja, jotka motivoivat ja luovat selkeän jatkumon kohti kurssin seuraavia vaiheita. 

Sulautuva oppiminen tekee uuden oivaltamisesta mielenkiintoista antaen samalla motivaatiota ja yhteisön tukea NLP-polulla.

Tämä kurssikokonaisuus on suunniteltu niille, jotka haluavat nostaa sekä vuorovaikutuksen että mielenhallinnan taidot uudelle tasolle.
8 päivää lähiopetusta
Koulutus koostuu kahdeksasta kasvotusten tapahtuvasta lähiopetuspäivästä Zoom-ohjelman välityksellä ja niiden välillä tapahtuvasta itsenäisestä digitaalisesta oppimisesta. 
8 päivää itsenäistä oivaltamista verkossa
Lähopetuspäivien välillä jatkamme harjoittelua ja uuden oivaltamista tasaisesti syventävien verkkomateriaalien ja tehtävien avulla.
Kattavat lisämateriaalit
Saat käyttöösi kattavan NLP Practitioner –materiaalin wire-sidottuna kirjana sekä e-kirjana, verkko-oppitunteja ja paljon muuta. Voit kerrata verkkoluentoja omaan tahtiin aina 12 kuukauden ajan kurssin päättymisestä.
Lauantai 23.1. - Sunnuntai 25.4.2021
Kurssin rakenne:

 Lähiopetus Zoomissa la-su 23. - 24.1. klo 9.30 - 15.00
        Verkko-opiskelua omaan tahtiin aikavälillä 25.1. - 19.2.
 Lähiopetus Zoomissa la-su 20. - 21.2. klo 9.30 - 15.00
        Verkko-opiskelua omaan tahtiin aikavälillä 22.2. - 19.3. 
 Lähiopetus Zoomissa la-su 20. - 21.3. klo 9.30 - 15.00
        Verkko-opiskelua omaan tahtiin aikavälillä 22.3. - 23.4.
 Lähiopetus Zoomissa la-su 24. - 25.4. klo 9.30 - 15.00

 Kohtaamisia kasvotusten verkossa

NLP Practitioner 2.0 -koulutus koostuu kahdeksasta kasvotusten tapahtuvasta lähiopetuspäivästä Zoom-ohjelman välityksellä sekä niiden välillä tapahtuvasta digitaalisesta oppimisesta.

Lähiopetuspäivät koostuvat lyhyistä teoriaosuuksista ja toiminnallisista harjoituksista ryhmässä ja parin kanssa. Harjoitusten kautta uudet taidot viedään heti käytäntöön ja uusia oivalluksia pääsee syntymään.

Koulutus etenee prosessinomaisesti, jolloin mm. ryhmän kiinnostus ja vireystila määrittelevät päivien lopullisen agendan.

Seuraavassa on esimerkki lähiopetuspäivän kulusta.

Pidämme yleensä aamuisin rauhoittavan rentoutustuokion ja käymme läpi mitä kuuluu. 

Tämän jälkeen esittelen agendalla olevan uuden asian ja siihen liittyvän harjoituksen. 

Teemme harjoituksesta demon, jonka jälkeen harjoitus tehdään pareittain tai pienryhmissä käyttäen Zoomin "virtuaalisia huoneita". Harjoituksen jälkeen käymme läpi, mitä ajatuksia se mahdollisesti herätti. 

Päivä päättyy energisoivaan loppurentoutukseen.

Syventävät verkkotehtävät

Lähiopetuspäivien välillä jatkamme opiskelua digitaalisesti omalta valmennussivulta käsin. Verkkotapaamiset ja syventävät verkkotehtävät ovat kuin välietappeja, jotka motivoivat ja luovat selkeän jatkumon kohti kurssin seuraavia vaiheita.

Digitaalinen opiskelu pitää sisällään
 • ​NLP Practitioner –koulutuksen verkkoluennot* (myös audiona)
 • Kurssilaisten laatimat referaatit opituista asioista ja uusista oivalluksista*
*Verkkoluentoihin ja referaattien laatimiseen käytettävä aika on noin 2 tuntia/viikko.

"Onnellisimmat ihmiset eivät ole niitä, jotka saavat enemmän. Onnellisimmat ihmiset ovat niitä, jotka antavat enemmän."

―H. Jackson Brown Jr.

Toimintaamme ohjaa vahvasti ajatus ”se kasvaa, mihin huomio kiinnittyy”. Toisin sanoen, mitä enemmän voimme tarjota, sitä todennäköisemmin ihmiset myös jakavat saamaansa hyvää eteenpäin. 

Kattavan lisämateriaalin avulla voit kerrata aiheita omaan tahtiin ja jakaa oivaltamiasi asioita sinulle tärkeiden ihmisten kanssa

Saat käyttöösi kattavan NLP Practitioner –materiaalin, verkko-oppitunteja ja paljon, paljon muuta. Kaikki aineistot löytyvät omalta valmennussivultasi netistä, johon voit koska tahansa kirjautua sisään. Voit kerrata verkkoluentoja ja lisämateriaaleja missä ja milloin tahansa aina 12 kuukauden ajan kurssin päättymisestä.
NLP Practitioner 2.0 – Kysymyksiä & vastauksia
Valmennuspäivät?

Lähiopetus Zoomissa

Tammikuu
la-su 23. - 24.1. klo 9.30 - 15.00
Helmikuu
la-su 20. - 21.2. klo 9.30 - 15.00
Maaliskuu
la-su 20. - 21.3. klo 9.30 - 15.00
Huhtikuu
la-su 24. - 25.4. klo 9.30 - 15.00

Verkko-oppiminen

Omaan tahtiin aikavälillä
25.1. - 19.2.
22.2. - 19.3.
22.3. - 23.4.
Missä lähiopetus pidetään?
Lähiopetukset pidetään kasvotusten Zoom-ohjelman välityksellä. Tarvitset mikrofonilla varustetun tietokoneen tai muun älylaitteen sekä internet-yhteyden osallistuaksesi tapaamisiin. Voit siis osallistua lähiopetuksiin juuri sinulle sopivasta rauhallisesta paikasta käsin.
Mitä sisältöä valmennuksessa käsitellään?
Valmennuksesta on hyötyä sinulle, kun haluat löytää yhteyden itseen ja sitä kautta muihin, löytää voimavaroja, joita et tiennyt itselläsi olevan, päästä lähemmäksi muita ihmisiä ymmärtämällä paremmin heidän maailmankuviaan, päästä eroon negatiivisista ja rajoittavista uskomuksista, vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit sisällön ja kouluttajan osalta.
 • Mitä NLP on
 • ​Yhteyden vahvistaminen itseen ja muihin
 • ​Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys
 • ​Egon ja sisimmän välinen tasapaino
 • ​NLP:n perusoletukset osaksi elämää
 • ​Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten havainnointi eli kalibrointi 
 • ​Miellejärjestelmät – Visuaalinen, auditiivinen, loogisjärkevä ja kinesteettinen
 • Mielle-editoinnit – Kokemusten muuttaminen miellepiirteitä muuttamalla
 • ​Resurssien ankkurointi
 • ​Assosiointi ja dissosiointi
 • ​Eri näkökulmien merkitys
 • ​Aikajanatyöskentely
 • ​Vetovoimaisten tavoitteiden asettaminen
 • ​Visio, missio, intohimo ja kunnianhimo tavoitteiden saavuttamisessa
 • Rajoittavien uskomusten poistaminen ja voimaannuttavien uskomusten vahvistaminen
 • ​Erottelu- eli motivointityylit kanssakäymisessä
 • ​Loogiset tasot
 • ​Historian muuttaminen
 • ​Peloista vapautuminen nopean fobianhoidon avulla
 • Luopumisen taito ja uuden luomisen taide
 • ​Sanojen merkitys
 • ​Intuition kuuntelu
 • ​Mielen rauhoittaminen, rentoutuminen, hyvän olon lisääminen
Saako valmennuksesta todistuksen?
Kyllä, valmennuksen läpikäyneenä saat NLP Practitioner -todistuksen.
Kuka on kouluttajana tässä valmennuksessa?
Valmentajana toimii NLP Trainer Anu Vihonen, joka on kouluttanut pitkiä NLP-koulutuksia vuodesta 2010 lähtien. Hän on ollut kehittämässä 
digitaalista oppimisympäristöä kansainvälisessä e-Mentoring: New skills and competencies for new jobs –hankkeessa v. 2011 – 2013. Kouluttajana Anu Vihonen täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit.
Kuinka monta päivää NLP Practitioner –koulutuksesta voi olla pois?
Koulutuksesta voi olla pois kaksi – kolme päivää ja tuolloin saa NLP Practitioner -todistuksen samaan aikaan muiden osallistujien kanssa. Myös verkko-opetuspäivät lasketaan koulutuspäiviksi. Mikäli joudut olemaan poissa jonain päivänä, sinulla on mahdollisuus tulla veloituksetta korvaamaan poissaolopäivät seuraavalle kurssilleni. Saat toki parhaan hyödyn ollessasi paikalla aina kun mahdollista, sillä koulutus etenee uuteen aihealueeseen kurssipäivien edetessä.
Miten voin kouluttautua NLP-kouluttajaksi?
Suomen NLP-yhdistys on määritellyt NLP-koulutuksen etenemisen seuraavasti.

1) NLP Practitioner, 2) NLP Master Practitioner, 3) NLP Associate Trainer, 4) NLP Practitioner –ja NLP Master Practitioner –koulutukset uudelleen avustavana kouluttajana, 5) NLP Trainer, NLP-kouluttaja
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot?
Vahvistetun osallistumisen voi peruuttaa 45 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme osallistumismaksusta 50 %.

1. Vaihtoehto: maksu kerralla
Voit valita maksutavaksi luottokortin tai sähköpostiin toimitettavan laskun ja maksaa koulutuksen kerralla. Tällöin saat automaattisesti myös -10%:n alennuksen loppusummasta.

2. Vaihtoehto: maksu osissa
Mikäli haluat maksaa osissa, laskutamme summan 249 € kerran kuukaudessa yhteensä neljän (4) kuukauden ajan. (Loppusumma yht. 996 €). Ensimmäinen maksuerä toimii samalla myös varausmaksuna. Varausmaksu on sitova. Sitä ei palauteta, mikäli koulutukseen osallistuminen peruutetaan.
Kuinka rahoittaa NLP-kurssille osallistuminen?
Lataa ilmainen e-opas 3 keinoa rahoittaa Newayn NLP-kurssille osallistuminen oheisesta linkistä.
Nyt vuosi sen jälkeen, kun tajusin olevani todella stressaantunut, voin paljon paremmin ja tiedän melko hyvin, mitkä asiat mun elämässä on kuormittaneet mua eniten. Vaikka niin voisi luulla, ne eivät ole lapsiperhearki, omakotitalo tai "kiire töissä". 

Mua on kuormittaneet ympäristön vaatimukset toimia omien perustarpeiden vastaisesti sekä omat rajoittavat uskomukset siitä, mitä minun omasta mielestä pitäisi olla ja mitä muut minulta minun mielestäni odottavat.

Iloisena lähestyn 40 vuotta, kun olen kerrankin aidosti fiksumpi kuin vuosi sitten. Enkä paennut omaa elämääni, vaikka stressi käski paeta.

NLP Practitioner 2.0 on kokonaisuus, joka nostaa NLP:n opiskelun uudelle tasolle.

Se sisältää kaikki seuraavat materiaalit.

 • NLP Practitioner 2.0 -koulutus (yhteensä 16 päivää) ja -todistus (arvo 1999 €)
 • NLP Practitioner 2.0 -koulutusmateriaali painettuna, wire-sidottuna kirjana ja kattavat verkkomateriaalit (arvo 980 €)
 • NLP-päiväkirja (arvo 37 €)
 • Videotapaamiset ja oppitunnit verkossa (arvo 1197 €)

BONUS: Kun ilmoittaudut nyt, saat lisäksi kaikki seuraavat materiaalit käyttöösi heti.

(Saatavilla rajoitetun ajan.)

 • NLP:n Salat -kotikurssi – 57 verkko-oppituntia käytössäsi missä tahansa oletkin (Arvo 697 €)
 • NLP-kirjasarja postitse toimitettuna (Arvo 121,40 €)
 • NLP-työkirja: NLP:n 5 salaisuutta oman potentiaalin, merkityksen & harmonian löytämiseksi
 • NLP-kirja työhön ja vapaa-aikaan: Se kasvaa mihin huomio kiinnittyy (Anu Vihonen & Tiina Pajula)
 • Puro - Matkalla tyyneen itseen: 59 mukaan otettavaa havaintoa elämästä
 • Äänikirja: Polku - 57 mukaan otettavaa havaintoa elämästä
 • Videohaastattelut  – Katsottavat videotallenteet, joissa haastattelen kokeneita NLP-taitajia (Arvo 197 €)

Arvo yhteensä 5228,40 €

Tavallisesti 1690 €

Hinta nyt 899 €

Tai 249 € x 4 kk

sis. alv 24 %

(725 € + alv 24 %)

Maksutavat: luottokortti ja lasku

1. Maksuvaihtoehto: Saat automaattisesti -10 %:n lisäalennuksen maksaessasi koulutuksen yhdessä osassa, yht. 899 €.

2. Maksuvaihtoehto: Mikäli haluat maksaa osissa, laskutamme summan 249 € kerran kuukaudessa yhteensä neljän (4) kuukauden ajan. (Loppusumma yht. 996 €). Ensimmäinen maksuerä toimii samalla myös varausmaksuna. Varausmaksu on sitova. Sitä ei palauteta, mikäli koulutukseen osallistuminen peruutetaan.

Varatun paikan voi peruuttaa 45 päivää ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Koulutusmateriaalit, NLP Practitioner -verkkoluennot koulutukseen liittyvät videotapaamiset sekä muut bonus-materiaalit toimitetaan koulutuksen alettua sekä sen aikana.

Voimassa rajoitetun ajan.

Tarjous

NLP Practitioner 2.0 on luotu erityisesti niiden ihmisten tarpeesta, jotka eivät tavallisesti ole pystyneet osallistumaan kattaville NLP-kursseille.

Usein ihmiset kertovat, että NLP:tä olisi mielenkiintoista opiskella, mutta heillä ei ole syystä tai toisesta ollut mahdollisuutta irtaantua työstä, perheestä tai muusta arjesta kurssin ajaksi.

Tämä on täysin ymmärrettävää ja juuri siksi NLP Practitioner 2.0 on luotu.

Vaikka valmennuskokonaisuus on tällä hetkellä sisällöltään yli 5200 euron arvoinen, voit ilmoittautua siihen nyt alkaen 899 euroa (sis. alv 24 %).

Tarjoukseen sisältyy toistaiseksi yli 1000 euron arvoinen NLP Practitioner 2.0 -bonus, jonka sisällön saat käyttöösi.

Tarkoitus

Tavallisesti NLP-koulutukset etenevät viikonloppu kerrallaan, jonka jälkeen saattaa olla useampi viikko taukoa ennen seuraavaa kurssipäivää.

Jatkamme kuitenkin harjoittelua, kohtaamista ja uuden oivaltamista tasaisesti myös varsinaisten kurssiviikonloppujen välillä. Ja mikä parasta, voit osallistua isoon osaan kurssista omalla ajallasi, missä ikinä oletkin.

NLP Practitioner 2.0 antaa uudenlaista vapautta NLP:n omaksumiseen ja samanaikaisesti on mahdollista kokea ryhmähengen voimaannuttava vaikutus säännöllisten kohtaamisten myötä. Se ei kuitenkaan vaadi osallistujalta yhtä paljon uhrauksia aikaan, matkustamiseen ja järjestelyihin liittyen kuin tavallisesti. 

Kurssi on luotu, jotta useampi ihminen saisi mahdollisuuden osallistua pitkäkestoiselle ja kattavalle NLP-kurssille.

Aika on valttia...

Vanha kiinalainen sananlasku sanoo: "Paras hetki istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras hetki on tehdä se nyt.".

Tämän päivän maailmassa, missä lähes kaikki on helposti saatavilla, voi olla vaikeaa löytää selkeää suuntaa ja motivaatiota jotain asiaa kohtaan. Vaihtoehtoja on niin paljon, että valintoja on yhä vaikeampi tehdä.

Saatamme esimerkiksi katsoa TV-ohjelmaa ja heti mainoskatkon alkaessa vaihtaa kanavaa. Muutamme kanavaa, koska tiedämme että emme häviä siinä mitään.

Sillä hetkellä kun päätät sijoittaa itsesi kehittämiseen, huomaat
sitoutumisesi kasvavan ja todellinen oppiminen voi alkaa. 

Tästä syystä myös NLP-valmennus on ennen kaikkea sijoitus. Sen perimmäinen tarkoitus on motivoida sinua kohti omannäköistä elämää.

NLP Practitioner 2.0 on ainutlaatuinen valmennuskokonaisuus, joka auttaa löytämään uudenlaisen merkityksen omasta elämästä, työstä ja ihmissuhteista. 

Valmennukseen on rajallinen määrä paikkoja, joten toimi nopeasti.

Kiitos vielä kerran mielenkiinnostasi – toivottavasti nähdään, kuullaan ja kohdataan valmennuksessa.

Anu Vihonen

PS. NLP Practitioner 2.0 on nlp-valmennuskokonaisuus, jollaista ei tietojemme mukaan ole aikaisemmin järjestetty Suomessa.

25.8.2020 alkava valmennus on ainutlaatuinen mahdollisuus aloittaa oma NLP-matkasi, sillä emme vielä osaa sanoa tullaanko valmennuskokonaisuutta jatkamaan vuoden 2020 jälkeen. Tutustu valmennukseen tällä sivulla ja varmista paikkasi pian. Paikkoja on rajoitetusti.

Kurssilaisten kommentteja

”Selkeytesi ja kouluttajaosaamisesi vakuuttaa syvemmin kerta kerralta. Tuot upeasti esille NLP:n kehityksen sen alkuajoilta tähän päivään. Tunnen itseäni nyt paljon paremmin. Kiitos kun saan olla mukana.” 

– NLP Practitioner -osallistuja

”Hyvän valmentajan tunnistaa siitä, että hän tuntee alansa läpikotaisin, kykenee innostamaan, ymmärtämään missä kohtaa valmennettava on menossa ja tarjoamaan juuri oikeaa tukea oikeassa kohtaa. Anu Vihosella on hämmästyttävä kyky nähdä ja huomioida kaikki ryhmän ihmiset. Jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on ja on vieläpä ok juuri sellaisena kuin on - sitähän me kaikki janoamme.”

– NLP Practitioner -osallistuja

Olet taitava, huumorintajuinen, kaikki huomioiva, lempeä, empaattinen ja osaava ope. Kiitos!

– NLP Practitioner -osallistuja

"Kiitos ihana Anu tästä huikeasta matkasta mielen ja kielen sopukoihin. Olet super osaava ja viisas ohjaaja. Loit turvallisen ilmapiirin, kun kaikki on ok! Empatiakykysi auttoi vaikeissa tilanteissa."

– NLP Practitioner -osallistuja

Iso kiitos NLP-opeista ja ihmisläheisestä ihanasta asenteestasi. On ollut ilo osallistua yhteiselle matkalle.

– NLP Practitioner -osallistuja

Ihana ja rakas Anu! Esikuva, valmentaja, ope, kanssakulkija, elämän valo, voimaannuttava hörheliini, oot paras. Kiitos!

– NLP Practitioner -koulutuksen avustava kouluttaja

Valmennuspäivät?

Lähiopetus Zoomissa

Tammikuu
la-su 23. - 24.1. klo 9.30 - 15.00
Helmikuu
la-su 20. - 21.2. klo 9.30 - 15.00
Maaliskuu
la-su 20. - 21.3. klo 9.30 - 15.00
Huhtikuu
la-su 24. - 25.4. klo 9.30 - 15.00

Verkko-oppiminen

Omaan tahtiin aikavälillä
25.1. - 19.2.
22.2. - 19.3.
22.3. - 23.4.
Missä lähiopetus pidetään?
Lähiopetukset pidetään kasvotusten Zoom-ohjelman välityksellä. Tarvitset mikrofonilla varustetun tietokoneen tai muun älylaitteen sekä internet-yhteyden osallistuaksesi tapaamisiin. Voit siis osallistua lähiopetuksiin juuri sinulle sopivasta rauhallisesta paikasta käsin.
Mitä sisältöä valmennuksessa käsitellään?
Valmennuksesta on hyötyä sinulle, kun haluat löytää yhteyden itseen ja sitä kautta muihin, löytää voimavaroja, joita et tiennyt itselläsi olevan, päästä lähemmäksi muita ihmisiä ymmärtämällä paremmin heidän maailmankuviaan, päästä eroon negatiivisista ja rajoittavista uskomuksista, vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Sisällöltään koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit.
Saako valmennuksesta todistuksen?
Kyllä, valmennuksen läpikäyneenä saat NLP Practitioner -todistuksen.
Kuka on kouluttajana tässä valmennuksessa?
Valmentajana toimii NLP Trainer Anu Vihonen, joka on kouluttanut pitkiä NLP-koulutuksia vuodesta 2010 lähtien. Hän on ollut kehittämässä 
digitaalista oppimisympäristöä kansainvälisessä e-Mentoring: New skills and competencies for new jobs –hankkeessa v. 2011 – 2013. Kouluttajana Anu Vihonen täyttää Suomen NLP-yhdistyksen määrittelemät kriteerit.
Kuinka rahoittaa NLP-kurssille osallistuminen?
Lataa ilmainen e-opas 3 keinoa rahoittaa Newayn NLP-kurssille osallistuminen oheisesta linkistä.
Muuta kysyttävää?
Laita viestiä tästä ja vastaamme mitä pikimmiten.
© Copyright 2019 - 2021+  - Neway - Kaikki oikeudet pidätetään.